Rozrachunki

  • Rozliczenia – Należności i zobowiązania – Wezwanie do zapłaty. Dodano możliwość wysyłania wezwania do zapłaty mailem do osób kontaktowych kontrahenta. Teraz po kliknięciu „Wyślij” pojawi się okno z e-mailem kontrahenta oraz osób kontaktowych z możliwością zaznaczenia do których ma zostać wysłane „Wezwanie do zapłaty” (jeżeli jest tylko jeden e-mail, okno się nie pojawi tylko przepisze do wysłania).