Rozrachunki

  • Rozrachunki – Przelewy. Dodano możliwość zmiany waluty na przelewie. Można wystawić przelew na inną walutę niż definicja Banku tylko wtedy kiedy na definicji zaznaczony jest parametr: „Pozwól wystawiać przelewy w innej walucie”.

 

 

  • Podczas wystawiania przelewu mamy możliwość wyboru Waluty.

 

  • Rozrachunki – Należności i zobowiązania. Na okno Należności i zobowiązania można wybrać kolumnę: Prawy przycisk myszki → widok→ → Kolumny w tabeli → Status dekretacji.

 

  • Rozrachunki – Przelewy. Dodano możliwość grupowej zmiany grupy rozrachunkowej dla przelewów. Opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy na oknie Przelewy.

 

  • Rozrachunki – Przelewy. Dodano możliwość grupowej zmiany rachunku bankowego (wychodzącego) dla przelewów. Opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy na oknie przelewy.