Rozrachunki

  • Rozrachunki → Kasa/Bank/Inne – Dodano możliwość rozliczania dokumentów zaznaczonych z możliwością skompensowania ich. Dla opcji: „Kompensuj i rozlicz (Alt+F6)” wywoływane jest okno z należnościami i zobowiązaniami dla danego kontrahenta.

 

Po zaznaczeniu insertem dokumentów program spróbuje je ze sobą skompensować i wystawić dokument przychodowy lub rozchodowy na pozostałą kwotę rozliczenia widoczną w podsumowaniu okna Należności i zobowiązania.

 

W załączonym przypadku system wystawił na pozostałą kwotę dokument BW (Bank wypłaci).