Rozrachunki

  • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Dodano parametr w konfiguracji: „Ustawienia – Rozrachunki – Kasa, Bank, Inne – Podczas realizacji importu wyciągu bankowego, pozwól rozliczyć podobnie jak od strony banku” po włączeniu którego podczas realizacji wyciągu i ustawienia opcji: „Rozlicz, pokaż listę gdy brak kwotę” program wyświetli dokumenty do rozliczenia takie jak podczas rozliczania od strony banku. (np. dla BP będzie widoczna korekta Zakupu na minus).