Rozrachunki

  • Rozrachunki – Przelewy. Umożliwiono wybór nowego formatu wydruku przelewu elektronicznego Deutsche Bank.

  • Rozrachunki – Kompensaty – Drukuj dokument. Zmieniono tytuł wydruku kompensaty. Teraz zgodnie z przepisami widnieje: „Oświadczenie o kompensacie”, a nie „Zawiadomienie”.