Rozrachunki

  • Rozrachunki – Przelewy. Umożliwiono wybór nowych formatów wydruku przelewu elektronicznego: Millenium Bank oraz Millenium Bank – walutowy.

  • Podczas realizacji wyciągów bankowych w oknie „Import wyciągów bankowych” umożliwiono powiązanie określonej wpłaty kontrahenta z odpowiednimi fakturami. Pojawi się okno „Należności i zobowiązania – Filtr”, należy zaznaczyć insertem faktury, które mają być rozliczone.

 

  • Zestawienia – Różnice kursowe – Drukuj (F9) – Wydruk dokumentów różnic kursowych wg. kontrahentów. Do wydruku dodano kolumnę „Kwota PLN” w sekcjach „Dokument rozliczany” oraz „Dokument rozliczający”.

 

 

Zmieniono domyślną orientację strony na „Poziomo”.

  • Zestawienia – Różnice kursowe. Na widoku zestawienia dodano kolumny „Kwota wn. (PLN)” oraz „Kwota ma (PLN)” ukazujące wartości różnic kursowych w walucie PLN.