Rozrachunki

  • Rozrachunki – Przelewy.”. Dodano nowe format przelewu elektronicznego. Teraz na zakładce „Przelew elektroniczny” na oknie opcji wydruku przelewu możliwy jest wybór formatów: „BIZ Bank” i „BIZ Bank – walutowy”. oraz Raiffeisen POLBANK R-Online” oraz „Raiffeisen POLBANK R-Online – walutowy
  •  Dodano nowy parametr w konfiguracji „Ustawienia -> Rozrachunki -> Ogólne -> Wyświetlaj tylko dokumenty z miejsc zakupu, do których użytkownik ma prawo”. Od nowego przełącznika będzie zależała wyświetlana zawartość okna „Należności i zobowiązania”.
  • Program MT940_2PCSQL.exe. Dodano format „PKO – iPKO Biznes – MT940”.
  • Umożliwiono automatyczne ustawienia terminu płatności przy rozliczaniu dokumentu za pomocą sposobu: Przeniesienie (karta). Aby termin był odpowiednio ustawiony, należy w konfiguracji systemu włączyć parametr Przy rozliczaniu dokumentu w HM za pomocą „Przeniesienie (karta)” ustaw termin płatności przeniesienie z rozliczanego dokumentu (sekcja Ustawienia–>Rozrachunki–>Ogólne).
  • Dodano nowe formaty importu wyciągów bazkowych: MultiCash MT940 – dla rachunków collectowych oraz Deutsche Bank – db powerNET – MT940.