Moduł Raporty i Formularze

  • “Raporty i Formularze – Serwer raportów – Dodaj (F3) \ Popraw (F5)”. Dodano nową opcję formatu eksportu pliku dla serwera raportów “XLS Report”.
    Opis obecnego formatu eksportu zmieniono z “XLS” na “XLS Dane”.

Dodano także opcję “Eksport do pliku”, która umożliwia eksport raportu do pliku w wybranym formacie w ramach testu i weryfikacji wyglądu raportu. Plik można zapisać na dysku i sprawdzić czy prezentacja danych w wybranym formacie jest odpowiednia.