Raporty i Formularze

  • Dla formularzy definiowanych dodano parametr przekazujący informację o wybranym języku z okna wydruku dokumentu do formularza definiowanego.

Podczas tworzenia wydruku definiowanego, na zakładce Projektowanie, w oknie Drzewo zestawienia, należy dodać nowy parametr o nazwie „ID_TRANSLLANG”.

Aby odczytać wartość wybranego parametru na formularzu definiowanym, należy na kostce danych, na zakładce Szukaj, wskazać pole do przypisania identyfikatora języka obcego. Jako Parametr wybieramy wcześniej zdefiniowany przez nas ID_TRANSLLANG.

Po wybraniu – przykładowo – języka angielskiego na oknie wydruku, w kostce danych analogicznie zostanie wybrany rekord odpowiadający językowi angielskiemu. W celu sprawdzenia zasady działania możemy wyświetlić wybrany przez nas język na formularzu definiowanym.