Moduł Logistyka

  • Dodano obsługę dokumentacji zewnętrznej do dokumentów:
    • Dyspozycja wydania
    • Dyspozycja przyjęcia
    • Dyspozycja zmiany miejsca

Opcja dostępna jest w szczegółach okna głównego, na zakładce “Dokumentacja” oraz na oknie edycyjnym danego dokumentu, w zakładce “9 Dokumentacja”.

 

  • Logistyka – Dyspozycje wydania/przyjęcia. Zmieniono wygląd paska postępu dla kolumn “Procent zrealizowania”, “Procent przygotowania”, “Procent przerzutu”, “Procent kompletacji JL”