Moduł Logistyka

  • Logistyka – Dyspozycje wydania. Realizacja dyspozycji wydania – rozszerzono możliwości opcji. Od teraz funkcjonalność ta uwzględnia również parametr “Pobierać jedną dostawę” z definicji dokumentu, dla kartotek nieidentyfikowalnych (czyli kartotek bez wymuszonej obsługi któregokolwiek z parametrów: numer dostawy, termin ważności).