Księga Podatkowa

  • Sprawozdania – Deklaracje. Dodano możliwość wystawienia deklaracji IFT-2 / IFT-2R oraz VAT-14