Księga Podatkowa

  • Dokumenty – Księga -widok roboczy. Dodano w roboczym widoku księgi opcję dekretowania oraz usuwania poleceń księgowania.

  • W konfiguracji dodano nowy parametr “Ustawienia – Obsługa – Właściciel do podpisu uproszczonego autoryzowanego kwotą dla JPK VAT”.
    Gdy w nowym parametrze zostanie wskazany właściciel, program podczas wysyłki JPK-VAT dla struktury “Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT” umożliwi wykonanie podpisu uproszczonego autoryzowanego kwotą z modułu Księga Podatkowa.

 

  • Sprawozdania- Deklaracje – PIT – 36. Dodano nową wersję PIT 36 (27) oraz PIT 36L(16).

 

 

  • Zestawienia – Zbiorcze podsumowanie księgi. Na oknie wydruku dodany został parametr „Pobierz wartości z wszystkich miesięcy”. Po jego zaznaczeniu w zestawieniu prezentowane będą wartości ze wszystkich otwartych miesięcy w roku.

 

W przypadku brak zaznaczenia parametru, uwzględniać ono będzie jedynie wartości do miesiąca, na którym aktualnie ustawiony jest użytkownik.