Księga Podatkowa

  • Dokumenty – Księga widok roboczy. Dodano nowe kolumny w widoku okna (Nr dok.wew., kod i nazwę miejsca, Status, Nazwę grupy dok.). Dodatkowo w Rejestrach VAT dodano kolumny: “Lp. księgi” oraz “Status”