Księga Podatkowa

  • Dokumenty – Księga podatkowa. Umożliwiono dodanie do księgi dokumentu sprzedaży po dacie sprzedaży. Teraz na oknie parametrów po zaznaczeniu opcji: „Księguj po dacie sprzedaży” program zapisze dokument w księdze w miesiącu wynikającym z daty sprzedaży. Edycja takiego dokumentu będzie możliwa tylko z poziomu: „Księga podatkowa”, natomiast zablokowana z poziomu: „Sprzedaż z księgi”.