Księga Podatkowa

  • Dla Księgi Przychodów i Rozchodów dodano w sekcji Rejestracja Sprzedaży nowy rodzaj dokumentu: Faktura Vat marża. Faktury VAT marża wystawia podatnik, dla którego podstawą opodatkowania jest marża. Transakcje, które można opodatkowywać wg tej procedury określa ustawa o podatku od towarów i usług. Do tej grupy należą podatnicy, którzy w świetle ustawy o VAT:
    • dokonują dostawy towarów używanych (np. komisy samochodowe),
    • sprzedają dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki,
    • świadczą usługi turystyki.

Podatnik VAT nie może odliczyć podatku z Faktury VAT marża i w związku z tym  dokument ten zawsze jest liczony od brutto i nie można tego zmienić. Ponadto zamiast pola „Opłaty nie pod. VAT” dostępne jest pole „Kwota zakupu”. Rejestr VAT nie będzie uwzględniał wartości pola „Kwota zakupu”, natomiast rozrachunki będą. Tylko kwota podatku naliczona od kwoty marży zostanie uwzględniona w Rejestrach VAT a tym samym w deklaracji VAT-7. Do wydruku dostępny jest wyłącznie dowód wewnętrzny.