Księga Podatkowa

  • Menu „Dokument – Księga podatkowa” opcja „Drukuj (F9) – Dowód wewnętrzny” do wydruku dodano nowy parametr Drukuj informacje o kontrahencie. Gdy nowy parametr jest zaznaczony, to na wydruku będzie widoczna sekcja Nazwa firmy i siedziba. Nowy parametr domyślnie jest zaznaczony

  • Menu „Dokumenty – Księga podatkowa” -> okno edycyjne dokumentu, dodano nową opcję Zwrot podatku VAT – TAX FREE. Nowa opcja jest dostępna tylko dla korekt sprzedaży dla kontrahenta jednorazowego lub nieprowadzącego działalności (detalisty).

 

  • Nowa opcja odczytuje z dokumentu korygowanego (dla niezerowych stawek VAT) wartości i mnoży razy -1 oraz wpisuje je do odpowiednich pól korekty. Do stawki 0% dodaje sumę wartości niezerowych stawek VAT z dokumentu korygowanego. Opcję można wykona tylko raz dla dokumentu źródłowego.

 

  • W systemie udostępniono nowe wersje  deklaracji zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)  PIT-36 (22) i PIT-36L (11).