Księga Podatkowa

 • Dodano okno rozliczeń kasowych po edycji dokumentu wchodzącego do rejestru VAT. Aby opcja była dostępna należy włączyć w konfiguracji „Ustawienia -> Księga podatkowa -> Ustawienia modułu -> Po edycji dokumentu księgi podatkowej pokazuj rozliczenia” na TAK (domyślnie parametr jest włączony).  Aby okno rozliczeń podpowiadało  się należy odpowiednio ustawić kasę oraz musi być dostępny raport kasowy z aktualną datą.
 • Wystawiamy dokument wchodzący do rejestru VAT.

 

 • Po wyborze opcji zapisz pojawi się okno z wyborem kasy (kasa musi być w walucie PLN). Kasę należy wybrać dwuklikiem bądź ikoną na pasku ikon ‚zielony haczyk’ wybierz i zamknij.

 

 • Automatycznie podpowie się uzupełniony dokument KP, który wystarczy zamknąć.

 

 • Wprowadzono obsługę nowej stawki opodatkowania przychodu dla ryczałtu: 2%. Stawka obowiązuje od stycznia 2016 roku. Zapisując dokument w roku 2016 stawka 2% jest dostępna do uzupełnienia.

 

 • Zmieniono miejsce ustalania rozliczania kwartalnego ryczałtu. W Menu „System – Dane Firmy”, okno edycyjne zakładka „4 Działalność” usunięto pole „Kwartalne rozliczenie ryczałtu”. W Menu „Słowniki – Właściciele” okno edycyjne dodano pole „Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego”.

 

 • Dodano okno rozliczeń kasowych po edycji dokumentu wchodzącego do rejestru VAT. Aby opcja była dostępna należy włączyć w konfiguracji „Ustawienia -> Księga podatkowa -> Ustawienia modułu -> Po edycji dokumentu księgi podatkowej pokazuj rozliczenia” na TAK (domyślnie parametr jest włączony).  Aby okno rozliczeń podpowiadało  się należy odpowiednio ustawić kasę oraz musi być dostępny raport kasowy z aktualną datą.
 1. Wystawiamy dokument wchodzący do rejestru VAT.

 1. Po wyborze opcji zapisz pojawi się okno z wyborem kasy (kasa musi być
  w walucie PLN). Kasę należy wybrać dwuklikiem bądź ikoną na pasku ikon ‚zielony haczyk’ wybierz i zamknij.

 1. Automatycznie podpowie się uzupełniony dokument KP, który wystarczy zamknąć.

 • Wprowadzono obsługę nowej stawki opodatkowania przychodu dla ryczałtu: 2%. Stawka obowiązuje od stycznia 2016 roku. Zapisując dokument w roku 2016 stawka 2% jest dostępna do uzupełnienia.

 • Zmieniono miejsce ustalania rozliczania kwartalnego ryczałtu. W Menu „System – Dane Firmy”, okno edycyjne zakładka „4 Działalność” usunięto pole „Kwartalne rozliczenie ryczałtu”. W Menu „Słowniki – Właściciele” okno edycyjne dodano pole „Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego”.

 

Ponadto w oknie edycyjnym słownika właścicieli pole „Odliczenia od ryczałtu ewidencjonowanego rozliczać narastająco” będzie wyświetlane wyłącznie, jeżeli firma będzie prowadzona na ryczałcie. Od wartości parametru „Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego” od teraz będzie zależał kontekst deklaracji „PIT-5” i „Rozliczenie właściciela”. Po kliknięciu nowego pola program wyświetli tabelę, w której można zdefiniować przedziały czasowe w których dany właściciel rozlicza się kwartalnie.

 

Wpisy w nowej tabeli można jedynie dodawać i usuwać. Zawsze jest usuwany ostatni najnowszy wpis. Program przed dodaniem nowego wpisu sprawdza czy okres obowiązywania nowego wpisu nie jest starszy od wpisu poprzedniego, czy wartość nowego wpisu jest inna niż wpisu poprzedniego. Ponadto przed dodaniem i usunięciem program sprawdza czy nie ma w systemie żadnej deklaracji „PIT-5” i „Rozliczenie właściciela” wystawionych po okresie obowiązywania dodawanego/osuwanego wpisu. Jeżeli któryś z powyższych warunków nie będzie spełniony program nie pozwoli na dodanie/usunięcie wpisu.

 • Wprowadzono nową wersję deklaracji rocznej  PIT-28 (19) obowiązującą za rok 2015 (zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2015).