Kadry i Płace

  • Słowniki – Kadrowe – Jednostki rozliczeniowe. Dodano zakładkę “Zasiłki ZUS”, umożliwiającą ustawienie parametru “Naliczanie zasiłków ZUS” dla jednostki rozliczeniowej.

Dotychczasowy parametr w konfiguracji (System – Konfiguracja – Ustawienia – Naliczanie płac – Ustawienia płac – Pozostałe – Naliczanie zasiłków ZUS (zakład nie zatrudniał 20 pracowników)) został połączony z główną jednostką rozliczeniową.

 

  • Słownik – Kadrowe – Symbole absencji. Dodano predefiniowany symbol “OG Opieka nad dzieckiem – godzinowa”.

 

  • System – Konfiguracja. Dodano parametr “Równoważny czas pracy: czas pracy zapisany w kolumnach z nadgodzinami wpływa na rozliczenie bilansu czasu pracy”.

Aktywacja parametru spowoduje, że nadgodziny wpisane w kolumny Nadg. 50% oraz Nadg. 100% będą uwzględniane w bilansie godzin w rozliczeniu okresu w równoważnym czasie pracy.

Parametr na nowo założonych bazach danych domyślnie ustawiony jest na TAK.

  • Dodano nowe wartości stałych płacowych:
    • – kwotę wolną od zajęć zasiłku – alimenty, która od 2020-03-01 wynosi 532,61 zł,
    • – kwotę wolną od zajęć zasiłku – komornik, która od 2020-01-01 wynosi 878,81 zł.