Kadry i Płace

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11 – wersja 23. Dodano informacje o dacie wysłania do panelu pracownika.

Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11 – wersja 23 – podgląd. Dodano możliwość wysłania dokumentu do Panelu Pracownika

 

Zmieniono obsługę haseł do kodowania plików PDF dla Pracowników. Zmiany dotyczą następujących elementów:

 • Usunięto opcję „Kadry – Ustawianie hasła pracowników Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Adresy dodano do dokumentów PDF”,
 • Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Adresy dodano:
  • Możliwość ustawienia hasła do dokumentów PDF wraz z generatorem losowego hasła
  • Możliwość wysłania wygenerowanego hasła na dane kontaktowe z danego typu adresu. Po wysłaniu hasła w danym adresie pracownika ustawia się znacznik że hasło zostało zapisane i przesłane pracownikowi.

 

 

 • Dodano opcję „Kadry – Dane kadrowe – Menu kontekstowe (podręczne) – Grupowa obsługa haseł do kodowania plików PDF”, która umożliwia wygenerowanie losowego i/lub wysłanie hasła do grupy pracowników.

 

 

 

 • Płace – Naliczanie płac – Koszty uzyskania przy prawach autorskich. Dostosowano naliczanie ograniczenia kosztów do zmian prawa w 2018 roku.
 • Panel Pracownika – Wnioski pracownicze. Dodano dodatkowe dane do wniosku o ubezpieczenie członka rodziny.

 

 • Słowniki – Kadrowe – Stanowiska. Dodano pole „Szczebel” z predefiniowanymi wartościami:
  • 0 – Prezes,
  • 1 – Dyrektor,
  • 2 – Kierownik,
  • 3 – Pracownik.

 

 

 • Panel pracownika – Wyślij plik. Dodano możliwość wysyłania dowolnego pliku do Panelu Pracownika.

 

 

 • Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Adresy – Wyślij hasło do kodowania plików PDF. Dodano komunikat po wysłaniu hasła.

 

Słowniki – Kadrowe – Normy czasu pracy. Wprowadzono normy czasu pracy na rok 2019.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano wartość 2 859 zł do stałej płacowej „60% średniej krajowej” od 2019-01-01.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano wartości do stałej płacowej:
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów – 1 rok nauki: 1.09.2018 = 180,84 oraz od 1.12.2018 = 183,21
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów – 2 rok nauki: 1.09.2018 = 226,05 oraz 1.12.2018 = 229,01
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów – 3 rok nauki: 1.09.2018 = 271,26 oraz od 1.12.2018 = 274,81
 • System – Stałe płacowe. Dodano wartości do stałej płacowej „Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego”:
 • 1.04.2018 = 107,0%,
 • 1.07.2018 = 108,6%,
 • 1.10.2018 = 100,1%.

 

 

 • System – Stałe płacowe. Dodono nową wartość stałej EKWUR=20,83zł (wsp. ekwiwalentu urlopowego).

 

System – Stałe płacowe. Wprowadzono nową wartość stałej płacowej „Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej” (PROG_WY)=4 765,00zł