Kadry i Płace

 • Zestawienia kadrowe – Skierowanie na badanie lekarskie. Wyłączono edycję pola „Określenie stanowiska pracy” podczas drukowania skierowania dla więcej niż jednego pracownika.
 • Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Adresy dodano:
  • Możliwość ustawienia hasła do dokumentów PDF wraz z generatorem losowego hasła
  • Możliwość wysłania wygenerowanego hasła na dane kontaktowe z danego typu adresu. Po wysłaniu hasła w danym adresie pracownika ustawia się znacznik że hasło zostało zapisane i przesłane pracownikowi.

 

Dodano opcję „Kadry – Dane kadrowe – Grupowa obsługa haseł do kodowania plików PDF”.

 

Funkcja umożliwia wygenerowanie losowego i/lub wysłanie hasła do grupy pracowników.

 

Słowniki – Kadrowe – Stanowiska. Dodano możliwość wskazania stanowiska zastępującego. Funkcjonalność związana jest z obsługą wniosków pracowniczych poprzez Kiosk Pracownika.

 

Płace – Naliczanie płac. Umożliwiono naliczanie zajęć komorniczych dla umów zleceń i o dzieło.

 • Kadry – Dane kadrowe. Na oknie edycyjnym danych kadrowych umieszczono nową zakładkę „13. Cudzoziemiec”, z której pobierane są dane do deklaracji PIT.

 

 

 • Kadry – Ewidencja – Godziny. Dodano rejestrowanie zmian godziny początkowej i końcowej dla wzorca typu Od-Do. Rejestr ten jest dostępny z poziomu Angażu pracownika.
 • System – Stałe płacowe. Wprowadzono nowe stałe płacowe, obowiązujące od 01.01.2019: „Najniższa krajowa” (NAJNI): 2250,00

 

 

 • „Najniższa stawka godzinowa” (NAJNI_ZL): 14,70.

 

 

 • Zestawienia płacowe. Dodano zestawienie „Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej”.

 

Kadry – Dane kadrowe – Wydruki. Zastąpiono druk Rp-7 drukiem Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7. Kwoty pobierane przez zestawienie mogą zostać skonfigurowane
w System -> Definicja list -> Definicje pól kwotowych formularzy -> ERP-7.

 • Dodano zmiany w związku z 12 listopada 2018. Dotyczy to oznaczeniu tego dnia jako święto oraz zmniejszenia normy czasu pracy za listopad podpowiadanej przez program.


Kadry – Dane kadrowe – Generowanie hasła do plików PDF. Ograniczono zakres znaków do generowania haseł do liter i cyfr.

 

 • Stałe płacowe. Dodano nową wartość stałej płacowej „Zasiłek stały z pomocy społecznej” (KZAPOS) od dnia 2018-11-01, wartość 620zł.

 

 

 • Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Adresy – Wyślij hasło do kodowania plików PDF. Dodano komunikat po wysłaniu hasła