Kadry i Płace

  • Panel Pracownika – Rejestr pobrań plików. Dodano opcję umożliwiającą przeglądanie rejestru pobrań plików z Panelu Pracownika.

 

Słowniki – Płacowe – Algorytmy. Dodano możliwość wpisania dodatkowego opisu dla dokumentów księgowych generowanych automatycznie przy zakładaniu listy płac.

 

Dodatkowo opis dokumentu księgowego będzie zawierał miesiąc za który wygenerowano listę płac.

 

Kadry – Dane kadrowe – Angaże. Dodano możliwość określenia który z angaży pracownika ma być dostępny w Panel Pracownika.

 

 

  • Słowniki – Słowniki systemowe – Urzędy skarbowe. Dodano pole „Urząd właściwy do obsługi cudzoziemców nierezydentów”.

 

System sprawdza również, czy poprawnie wybrano urząd skarbowy właściwy do obsługi cudzoziemców niebędących rezydentami. Sprawdzanie następuje podczas zapisywania danych.

  • Zestawienia płacowe -> Pity -> PIT-11(Z). Dodano sprawdzanie urzędu skarbowego dla cudzoziemców nierezydentów podczas generowania deklaracji.

 

 

  • „Słowniki – Inne – Komornicy”. Dodano słownik komorników ułatwiający edycję potrąceń komorniczych w oknie kadrowym (zakładka 7. Zajęcia wynagrodzenia).

 

 

  • Dane kadrowe – Plan urlopów – Wydruk. Na oknie edycyjnym wydruku dodano znacznik „Drukuj rozliczenie urlopu”, który umożliwia wydruk dodatkowych kolumn z informacją o urlopie dostępnym, planowanym i pozostałym.

 

 

  • Dane kadrowe. Na zakładce „7 zajęcia komornicze” dodano nową zakładkę „Rozliczenia”, w której wyświetlane są listy płac wraz z kwotami potrąceń.