Kadry i Płace

 • Kadry – Dane kadrowe – Edycja. Dodano zakładkę „Ochrona danych osobowych” służącą do rejestracji danych o przekazaniu danych pracownika na zewnątrz firmy. Na tej zakładce można określić:
  • Datę udostępnienia danych;
  • Kto udostępnił dane;
  • Komu udostępniono dane;
  • Zakres udostępnienia. W przypadku gdy pracownik nie wyraża zgody na udostępnianie danych należy zaznaczyć opcję „Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych”.

 

 

 • Kadry – Dane kadrowe – Wydruki. Dodano wydruk „Rejestr udostępnień danych”.

 

 

 • Rejestr operacji. Zmieniono sposób rejestracji informacji z modułu Kadry Płace. Obecnie dane te są traktowane jako systemowe i nie podlegają okresowemu czyszczeniu danych w rejestrze operacji.
 • Płace – Listy Płac – Wydruki – Lista płac. Dodano możliwość generowania odcinków płacowych jako pdf-y na potrzeby Kiosku Pracownika. Użytkownik ma możliwość zdecydowania kiedy dane wpisy mają się stworzyć poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Wpisy te są usuwane podczas otwierania listy. Do wygenerowania odcinków niezbędna jest baza dodatkowych dokumentów.

 

 

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11 – wersja 23. Dodano możliwość wygenerowania deklaracji na potrzeby Kiosku Pracownika. Opcja jest dostępna w menu wydruku. Wygenerowane pliki mają dodatkowy napis KOPIA w tle.

 

 

 • Słowniki – Kadrowe – Normy czasu pracy. Wprowadzono normy czasu pracy na rok 2018.

 

 

 • Zestawienia płacowe – Pity- PIT-11Z . Dodano możliwość wyboru pracowników z jednostki rozliczeniowej. Opcja pomocna dla firm, które posiadają kilka oddziałów firmy.

 

 

 • Kadry – Dane kadrowe – Umowy. Do zaszeregowań dodano pole „Miejsce wykonywania pracy”, które jest drukowane na umowie o pracę oraz aneksach.

 

 

 • Płace – Podstawy do PIT-11. Dodano możliwość wprowadzenia podstaw do PIT-11. Opcja przydatna w przypadku pracowników, którzy zostali przyjęci w trakcie trwania roku podatkowego. Można dla nich wprowadzić przychody, koszty, zaliczki oraz składki ZUS, które zostaną doliczone do formularza PIT-11.

 

 

 • Płace – Listy płac – Wydruk – Przelewy na konta. Dla każdej definicji przelewu dodano osobne zapamiętywanie daty wydruku przelewu.
 • Kadry płace – Słowniki – Słowniki płacowe – Grupy płacowe. Na oknie edycyjnym dodano pole wyboru jednostki rozliczeniowej, do której należy grupa płacowa. Opcja przydatna dla firm wielooddziałowych, w których każdy oddział firmy jest osobną jednostką rozliczeniową płac. Wskazana jednostka rozliczeniowa w słowniku grup płacowych będzie drukowana między innymi na odcinkach list płac.

 

 

 • Kadry płace – Zestawienia kadrowe – Świadectwo pracy. Zastąpiono pole edycyjne Stosunek pracy ustał w wyniku –listą, z której użytkownik może wybierać tryb zwolnienia. Listę trybów zwolnienia można zdefiniować w Słowniki – Kadrowe – Tryby zwolnienia.

 

 • System – Stałe płacowe. Wprowadzono wartości stałej płacowej Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego
  • 01.04.2016 105,5%
  • 01.07.2016 107,3%
  • 01.10.2016 98,8%
  • 01.01.2017 97%
  • 01.04.2017 105%
  • 01.07.2017 107,4%
 • Kadry płace – System – Stałe płacowe. Wprowadzono nowe wartości stałych płacowych, obowiązujących od 01.01.2018:
  • Najniższa krajowa: 2100 zł
  • Najniższa stawka godzinowa: 13,70 zł.
 • Kadry płace – Słowniki – Słowniki kadrowe – Jednostki rozliczeniowe. Na oknie edycyjnym dodano zakładkę „Fundusz wypadkowy”służącą do zapisywania aktualnych procentów funduszu wypadkowego, który obowiązuje w danej jednostce rozliczeniowej. Podczas liczenia płac będą pobierane z tego miejsca aktualne procenty funduszu wypadkowego dla pracowników, którzy mają wskazaną tę jednostkę rozliczeniową w swoim zaszeregowaniu. Opcja przydatna dla firm wielooddziałowych.

 

 

 • Dane kadrowe – Import zwolnień ZUS ZLA. Dodano możliwość importowania zwolnień lekarskich pobranych z ZUS w formacie pliku CSV. Na dotychczasowym oknie edycyjnym zwolnień lekarskich dodano nowe pola z informacjami pochodzącymi z ZUS ZLA. Pola te rozmieszczono na zakładkach „Podstawowe”, „Dodatkowe”, „Lekarz”, „Miejscowość”.

 

Zaimportowane zwolnienia pojawiają się w oknie do czasu wypełnienia ich symbolami absencji.

 

 

 • Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-03. Dodano kwartalne formularze zestawienia obowiązujące w 2018r.

 

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11, PIT-11Z. Dodano możliwość zapisu podpisanych pdf-ów do Kiosku Pracownika.