Kadry i Płace

 • Kadry płace – Słowniki – Słowniki płacowe – Grupy płacowe. Na oknie edycyjnym dodano pole wyboru jednostki rozliczeniowej, do której należy grupa płacowa. Opcja przydatna dla firm wielooddziałowych, w których każdy oddział firmy jest osobną jednostką rozliczeniową płac. Wskazana jednostka rozliczeniowa w słowniku grup płacowych będzie drukowana między innymi na odcinkach list płac.

 

 • Kadry płace – Zestawienia kadrowe – Świadectwo pracy. Zastąpiono pole edycyjne Stosunek pracy ustał w wyniku –listą, z której użytkownik może wybierać tryb zwolnienia. Listę trybów zwolnienia można zdefiniować w Słowniki – Kadrowe – Tryby zwolnienia.

 

 • System – Stałe płacowe. Wprowadzono wartości stałej płacowej Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego
  • 01.04.2016 105,5%
  • 01.07.2016 107,3%
  • 01.10.2016 98,8%
  • 01.01.2017 97%
  • 01.04.2017 105%
  • 01.07.2017 107,4%
 • Kadry płace – System – Stałe płacowe. Wprowadzono nowe wartości stałych płacowych, obowiązujących od 01.01.2018:
  • Najniższa krajowa: 2100 zł
  • Najniższa stawka godzinowa: 13,70 zł.

 

 • Kadry płace – Słowniki – Słowniki kadrowe – Jednostki rozliczeniowe. Na oknie edycyjnym dodano zakładkę „Fundusz wypadkowy”służącą do zapisywania aktualnych procentów funduszu wypadkowego, który obowiązuje w danej jednostce rozliczeniowej. Podczas liczenia płac będą pobierane z tego miejsca aktualne procenty funduszu wypadkowego dla pracowników, którzy mają wskazaną tę jednostkę rozliczeniową w swoim zaszeregowaniu. Opcja przydatna dla firm wielooddziałowych.