Handlowo-Magazynowy

 • W oknie edycyjnym danych firmy, na zakładce “3 Banki” zmieniono sposób edycji pola pole “Drukować na dokumentach”. Teraz będzie mogło przyjmować trzy wartości: – “Nie” odpowiada to poprzedniemu stanowi gdy pole nie było zaznaczone. – “Konto” odpowiada to poprzedniemu stanowi gdy pole było zaznaczone. – “Konto IBAN” gdy wskazana jest ta wartość na wydruku zostanie umieszczona wartość
  z nowego pola “Nr IBAN”. Ponadto od teraz na dokumentach zakupu i sprzedaży, w sekcji dotyczącej Kontrahenta, będzie drukowany kraj nabywcy i odbiorcy.

 

 • Dodano nową obsługę konfiguracji drukarek fiskalnych. Opcja znajduje się w menu Słowniki – Słowniki systemowe – Drukarki fiskalne.

W przypadku zdefiniowana drukarki fiskalnej dla stanowiska w dwóch miejscach (poprzednia i nowa konfiguracja), dane będą pobierane z nowej wersji konfiguracji. Nowa wersja konfiguracji umożliwia zdefiniowanie drukarek fiskalnych dla wielu stanowisk z jednego miejsca. Dodatkowo na zakładce “2 Dodatkowe” pojawi się sekcja “Testowanie”, która umożliwi testowe pobranie czasu z drukarki fiskalnej w sytuacji, gdy aktualne stanowisko znajduje się na zakładce “3 Stanowiska” oraz (tylko dla połączeń RS232/USB) drukarka będzie podłączona pod aktualne stanowisko.

 

 

 • Dla dokumentów sprzedaży w modułach HM, FK i KPiR Wprowadzono możliwość podania drugiego kursu. Opcja działa analogicznie jak dla dokumentów zakupu:
  • Na definicji dokumentów sprzedaży znajduje się opcja “Dla dokumentu w walucie pozwól wprowadzić kurs do VAT”

 

 • Kursy są podpowiadane wg schematu: do VAT wg daty sprzedaży, do rozrachunków wg daty wystawienia.
 • Dodano informację dla użytkownika, gdy brak kursu na dany dzień.
 • W rejestrze VAT dodano kolumnę kurs do VAT.
 • Na definicji wydruku, na zakładce “Opcje” dodano pole “Drukuj informację o kursie podatkowym jeśli występuje”. Po jego zaznaczeniu na wydruku pojawi się informacja o Kursie podatkowym.

 

 • W pozycjach dekretów dodane zostały nowe wartości w sekcji „Kwota do księgowania”, umożliwiające zaksięgowanie różnicy “Netto z zestawienia VAT” i “Netto z pozycji”.