Handlowo-Magazynowy

  • Wprowadzono nowy mechanizm obiegu dokumentów o nazwie “Kontrakty z odbiorcami” (menu Sprzedaż – Kontrakty z odbiorcami).

Umożliwia on wprowadzenie do systemu kontraktu (umowy ramowej), w ramach którego realizowane będą poszczególne zamówienia. Funkcjonalność zapewnia stałą kontrolę stanu realizacji kontraktu oraz prezentację dokumentów wydania. Szczegółowa instrukcja mechanizmu znajduje się w poniższym linku: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/kontrakty-umowy-ramowe/

  • Od teraz podczas grupowej realizacji dokumentów WZ, PZ oraz realizacji zamówień program sprawdzi status podatnika w VIES/KAS
    i doda do raportu taką informację. W przypadku gdy status będzie niepoprawny, wpis zostanie wyróżniony czerwonym kolorem.

 

  • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy o nazwie „Pozwól na wywołanie standardowego okna potwierdzenia dokumentu na panelu szybkiej sprzedaży” ( menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu)

 

Włączenie tego ustawienia spowoduje wyświetlenie przycisku “Okno potw.” na oknie potwierdzenia dokumentu (zwykłego jak i uproszczonego) wystawianego za pomocą paneli szybkiej sprzedaży.

 

 

  • Dostosowano system do obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. przepisów wprowadzających obowiązek podawania informacji o kraju pochodzenia towarów w zgłoszeniach INTRASTAT – WYWÓZ (menu Sprawozdania – Deklaracja UE – Deklaracja INTRASTAT – WYWÓZ). Umożliwiono określenie kraju pochodzenia na pozycjach dokumentów sprzedaży.

 

Uwaga!

Aby zakładka UE pojawiła się na pozycji dokumentu sprzedaży należy włączyć następujący parametr w konfiguracji systemu: „Pozwól wymuszać dane dla INTRASTAT na pozycjach dokumentów” (menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Deklaracje UE – INTRASTAT).

  • Dodano nowe pole “Kod kraju dla deklaracji INTRASTAT” (menu Słowniki – Słowniki systemowe – Kraje). Od teraz wartość z tego pola będzie wykorzystywana w nowych deklaracjach przywozu i wywozu INTRASTAT.

 

  • W spisie stawek VAT dla kartoteki dodano kolumnę “Kraj” zawierającą nazwę kraju i jego kod. Kolumna ta związana jest ze sprzedażą zagraniczną oraz w procedurze OSS. Dostępna jest w menu: Słowniki – Spis kartotek magazynowych/menu Magazyn – Stany magazynowe – Dodaj/Popraw – Stawka VAT.

 

  • Dodano przycisk “Wyślij kwotę na terminal płatniczy” na oknie potwierdzenia dokumentu wystawianego za pomocą paneli szybkiej sprzedaży (menu Sprzedaż – Panele szybkiej sprzedaży).