Handlowo-Magazynowy

  • Menu Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Okno edycji dokumentu – Okno potwierdzenia dokumentu. Dla dokumentów sprzedaży, które nie wchodzą do rozrachunków dodano możliwość określenia pola “Terminu płatności” w nowej sekcji “Dodatkowe”.