Handlowo-Magazynowy

  • Podczas realizacji zamówienia od odbiorców z okna Zamówienia od odbiorców została dodana weryfikacja nr VIES kontrahenta. W przypadku negatywnej weryfikacji numeru informacja o tym zostanie wyświetlona w raporcie.

 

  • Dodano możliwość wyświetlenia kolumny dotyczącej kodu CN w zestawieniu zaawansowanej analizy sprzedaży (Zestawienia – Zaawansowane analizy – Zaawansowane analizy sprzedaży). Aby dodać kolumnę należy skorzystać z opcji dostępnej pod prawym przyciskiem myszy Widok – Kolumny w tabeli.