Handlowo-Magazynowy

  • Dodano nowy parametr „Drukować wszystkie wydruki dokumentu jako jedno zadanie” dla wydruków standardowych w oknie ustawień wydruku na zakładce „Inne”.

Parametr został również dodany do wydruków obsługujących Nowy wygląd formularza. Opcja znajduje się na oknie ustawień wydruku na zakładce „Ustawienia”.

 

Nowy parametr jest duplikatem znajdującego się w konfiguracji parametru „Drukować wszystkie wydruki dokumentu jako jedno zadanie” (menu System- Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Wydruki).

 

Umożliwiono zmianę wartości parametru z poziomu wydruku, bez konieczności nanoszenia zmiany w konfiguracji programu. Dla nowych firm parametr “Drukować wszystkie wydruki dokumentu jako jedno zadanie” od teraz będzie domyślnie wyłączony.

 

  • Dodano zakładkę “8 Dokumentacja pozycji” w oknie uproszczonej edycji dokumentu (np. menu Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Popraw), która umożliwia dodawanie oraz edycję dokumentacji pozycji.

 

Analogicznie funkcjonalność została wprowadzona w oknie uproszczonej edycji dokumentów w module Finanse-Księgowość (np. menu Dokumenty – Rejestracja sprzedaży – Popraw – zakładka 5 Dokumentacja pozycji).

 

  • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy: menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu- „W korektach zbiorczych pozwól na wybór dokumentów z innych miejsc sprzedaży/zakupu”.

Parametr domyślnie jest wyłączony. Jego aktywacja umożliwi dodawanie dokumentów w korektach zbiorczych w sekcji “Dotyczy”, z innych miejsc sprzedaży/zakupu niż aktualnie wybrane.

 

  • Dodano informację o niezrealizowanych dokumentach pro forma dla kontrahenta, która pojawia się przed wystawieniem dokumentu (menu Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży). Opcja jest domyślnie włączona dla wszystkich operatorów. W przypadku gdy zostaną znalezione niezrealizowane dokumenty, pojawi się komunikat z pytaniem o wyświetlenie ich spisu. Dodatkowo w oknie istnieje możliwość odznaczenia opcji „Pokaż ten komunikat następnym razem”. Spowoduje to wyłączenie mechanizmu sprawdzania niezrealizowanych dokumentów pro forma przed wystawieniem dokumentów w przyszłości.

Opcję można ponownie włączyć w konfiguracji programu: menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Czy informować o niezrealizowanych dokumentach pro forma na dokumentach sprzedaży.

 

  • Dodano możliwość użycia funkcji “Przelicz wg jednostki zastępczej (Ctrl+J)” na oknie edycji pozycji dokumentu “(RWZK) Rozchód wewnętrzny – zamiana kartoteki”. Opcja dostępna jest na oknie pozycji dokumentu RWZK po kliknięciu prawym przyciskiem myszki w polu ilość lub po użyciu skrótu klawiszowego Ctr+J.

 

  • Zestawienia – Zaawansowane analizy – Zaawansowana analiza sprzedaży/zakupu). W oknie zestawienia dodano możliwość wyciągnięcia na widok kolumn “Waluta” oraz “Cena netto/brutto w walucie”.