Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Wprowadzono usprawnienie w działaniu zestawień proceduralnych oraz zestawienia „Stany magazynowe na dany dzień”. W konfiguracji systemu, w gałęzi „Optymalizacja szybkości” dodane zostały parametry:
  • Zestawienia stanów magazynowych na dzień oparte o tabelę tymczasową – domyślnie wartość ustawiona na NIE
  • Zestawienia proceduralne oparte o tabelę tymczasową – domyślnie wartość ustawiona na TAK

Umożliwiają one zmianę działania zestawień z dotychczasowych transakcji edycyjnych na metodę operowania na tabelach tymczasowych “global temportary table”. Zmiana ta znacznie usprawnia pracę użytkownikom, którzy przez długi czas operują na danych z ww. zestawień.

 

 • Dokumenty zakupu – Dodaj/Popraw – Realizuj zamówienie. Jeśli podczas wyboru zamówienia do realizacji, użytkownik wybierze jeden z wariantów:
  • Wybrane pozycje dokumentu
  • Wybrane pozycje wszystkich
  • Wybrane pozycje zaznaczonych

to na oknie wyboru pozycji pojawi się opcja “Dodawanie pozycji w pętli”.

Jej aktywacja oznacza, że naciśnięcie klawisza “Enter” na pozycji spowoduje zrealizowanie pozycji w tle, a następnie wyświetlenie okna edycyjnego powstałej pozycji. Jeśli pozycja zamówienia zostanie w pełni uzupełniona, to zniknie ze spisu możliwych do realizacji pozycji.

 

 • Na oknach dokumentów sprzedaży, magazynowych i zakupu, które zostały wywołane za pomocą opcji „Idź do” dodano opcje “Wyślij dokumenty do EDI” i “Pobierz dokumenty z EDI”.

 

 • Słowniki – Definicje dokumentów. Dla dokumentów z grupy “Zamówienia do dostawców” na zakładce “2 Dodatkowe” dodano parametr “Podczas realizacji pozycji zamówienia podpowiadaj ilość” z wartościami do wyboru “Ilość pozycji zamówienia” (wartość domyślna), “Ilość potwierdzoną pozycji zamówienia”. Nowy parametr będzie stosowany podczas realizacji pozycji zamówienia do dostawców – system opierając się o w/w parametr w definicji dokumentu zamówienia podpowie odpowiednią, możliwą do realizacji ilość.