Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Usprawniono mechanizm rozliczania transakcji zaliczkowych. Do okna Wyliczone odliczenia zaliczek dostępnego podczas rozliczania zaliczki na dokumencie końcowym, dodano możliwość skopiowania danych z tabel do schowka. Opcja Kopiuj do schowka (Ctrl+C) znajduje się w menu kontekstowym na zakładkach Wartości wyliczone standardowo oraz Proponowane wartości.

 • Wprowadzono zmiany w mechanizmie tłumaczeń wydruków standardowych dokumentów przy wydruku seryjnym. Od teraz system będzie podpowiadał język tłumaczenia zgodnie z kolejnością: 1. domyślny dla kontrahenta, 2. z ogólnej konfiguracji, 3. wskazany ręcznie z menu przy wydruku.

 

 • Słownik kodów CN został zaktualizowany o wykaz obowiązujący od 2023 roku. Dostępny jest on w menu → Słowniki → Słowniki dla kartotek → Kody CN

 • Dla formularzy wydruków posiadających włączoną opcję „Drukuj kod QR z danymi przelewu wg formatu rekomendowanego przez ZBP” wprowadzono zmiany, które umożliwiają prawidłowe odczytanie kodu przez aplikacje zewnętrzne, również na dokumentach zapisanych w formacie PDF.

 

 • Wprowadzono usprawnienie w działaniu zestawień z gałęzi „Obroty wg kartotek”. W konfiguracji systemu dodany został parametr “Ustawienia – Dokumenty – Zestawienia – Zestawienia obrotu wg kartotek oparte o tabelę tymczasową”, który umożliwia zmianę działania zestawień z dotychczasowych transakcji edycyjnych na metodę operowania na tabelach tymczasowych “global temportary table”. Zmiana ta znacznie usprawnia pracę użytkownikom, którzy przez długi czas operują na danych z ww. zestawień. Wartość parametru obowiązuje dla firmy i domyślnie ustawiony jest na NIE, w celu skorzystania z opcji należy zmienić ją na TAK.

 

 • “Słowniki – Spis kartotek magazynowych” oraz “Magazyn – Stany magazynowe”. Dodano możliwość wyświetlenia kolumn:
  • Stan TOTAL – prezentuje stanów ze wszystkich magazynów, na których jest dostępna dana kartoteka
  • Stan dyspozycyjny TOTAL – prezentuje sumę stanów dyspozycyjnych ze wszystkich magazynów, na których jest dostępna dana kartoteka

 

 • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj – Paragon. Na uproszczonym oknie potwierdzenia dodano podsumowanie z sumą rozliczeń oraz kwotą pozostałą do zapłaty lub reszty do zwrotu.

 

 • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj – Dostawa – Wybierz. Umożliwiono wybór dodatkowego adresu kontrahenta ze słownika.

 

 • Umożliwiono wystawienie automatycznej korekty wewnętrznej do dokumentu, dla którego wcześniej taka korekta nie powstała. W tym celu, na definicji korekty należy wskazać domyślny dokument do wystawienia. Następnie po poprawie korekty, jeśli system nie znajdzie wcześniej wystawionej korekty wewnętrznej, nastąpi automatyczne wygenerowanie takiego dokumentu.

 

 • Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców – Realizacja zamówienia wg numerów dostaw. Umożliwiono zmianę sortowania pozycji.