Moduł Handlowo-Magazynowy

  • Wprowadzono usprawnienie w działaniu zestawień z gałęzi „Obroty wg kartotek”. W konfiguracji systemu dodany został parametr “Ustawienia – Dokumenty – Zestawienia – Zestawienia obrotu wg kartotek oparte o tabelę tymczasową”, który umożliwia zmianę działania zestawień z dotychczasowych transakcji edycyjnych na metodę operowania na tabelach tymczasowych “global temportary table”. Zmiana ta znacznie usprawnia pracę użytkownikom, którzy przez długi czas operują na danych z ww. zestawień. Wartość parametru obowiązuje dla firmy i domyślnie ustawiony jest na NIE, w celu skorzystania z opcji należy zmienić ją na TAK.

 

  • “Słowniki – Spis kartotek magazynowych” oraz “Magazyn – Stany magazynowe”. Dodano możliwość wyświetlenia kolumn:
    • Stan TOTAL – prezentuje stanów ze wszystkich magazynów, na których jest dostępna dana kartoteka
    • Stan dyspozycyjny TOTAL – prezentuje sumę stanów dyspozycyjnych ze wszystkich magazynów, na których jest dostępna dana kartoteka

 

  • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj – Paragon. Na uproszczonym oknie potwierdzenia dodano podsumowanie z sumą rozliczeń oraz kwotą pozostałą do zapłaty lub reszty do zwrotu.

 

  • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj – Dostawa – Wybierz. Umożliwiono wybór dodatkowego adresu kontrahenta ze słownika.

 

  • Umożliwiono wystawienie automatycznej korekty wewnętrznej do dokumentu, dla którego wcześniej taka korekta nie powstała. W tym celu, na definicji korekty należy wskazać domyślny dokument do wystawienia. Następnie po poprawie korekty, jeśli system nie znajdzie wcześniej wystawionej korekty wewnętrznej, nastąpi automatyczne wygenerowanie takiego dokumentu.

 

  • Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców – Realizacja zamówienia wg numerów dostaw. Umożliwiono zmianę sortowania pozycji.