Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Rozszerzono realizację pozycji z Zamówień do dostawców za pomocą opcji Ctrl+R. Od teraz na dokumentach zakupu Faktura do PZ (FPZ) możliwa będzie realizacja kartotek z rodzaju „Inne z VAT”.

 • Dodano możliwość wybrania kolumn:
  • Dni na termin zakup
  • Płatność – Zakup
  • Płatnik – Zakup

  na widok okna słownikowego „Kontrahenci”. Opcje dostępne są w menu kontekstowym okna -> Widok -> Kolumny w tabeli.

 

 • Rozszerzono mechanizmy opcji rozbicia płatności dokumentu na raty dostępnej w oknie Potwierdzenia dokumentu (sekcja Inne rozliczenia – Rozbij na raty) o weryfikację limitów kontrahenta.

 

W przypadku, gdy limity zostaną przekroczone, system nie pozwoli na rozbicie kwoty dokumentu na raty i wyświetlona zostanie informacja z systemu kontroli limitów. Dokument może zostać wystawiony tylko przez użytkownika posiadającego prawo do przełamania blokady.

 

 • Dodano możliwość edytowania danych INTRASTAT na zakładce “Dodatkowe dane pozycji” podczas ograniczonej edycji dokumentu.

 

 • W związku ze zmianą przepisów w zakresie limitu płatności gotówkowych do 8000 zł obowiązujących od 01.01.2024 r., konfigurację systemu rozszerzono o ustawienia kontroli rozliczeń gotówkowych na dokumentach sprzedaży. W gałęzi Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu dostępne są parametry:
  • Data od której sprawdzać dopuszczalną kwotę dla sprzedaży rozliczanej w kasie (gotówka) – domyślnie wprowadzona jest data 2024-01-01, użytkownik ma możliwość edycji daty.

 

 • Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Sposób postępowania przy rozliczaniu dokumentu sprzedaży w kasie powyżej dopuszczalnej kwoty “gotówki” – przyjmuje wartości:
  • Pozwól (wartość domyślna),
  • Zabroń,
  • Pytaj.

 

Parametry te sprawdzane są przy zapisie okna potwierdzenia dokumentów i obowiązują tylko dla kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą.

 

 • Do mechanizmów importu i eksportu cenników w formacie TXT dodano możliwość eksportowania oraz importowania pola ceny minimalnej Opcja dostępna jest w menu kontekstowym w oknach Spisu kartotek magazynowych oraz Stanów magazynowych: Podstawowe – Import/Export – Import/Eksport w formacie TXT – Import cennika\Eksport cennika – Popraw parametry importu/eksportu

 

 

 • Sprzedaż – Dokumenty pro forma – Realizuj. Na oknie pojawiającym się przed realizacją dokumentu dodano parametr “Przenieś uwagi dokumentu”.