Moduł Handlowo-Magazynowy

  • Usprawniono mechanizm dodawania pozycji z oferty do cennika kontrahenta (menu Sprzedaż – Promocje, Umowy, Gratisy – Umowy z kontrahentami – cenniki – Popraw – zakładka Zakres towarów – Kartoteki – Dodaj pozycje z oferty). Od teraz system będzie weryfikował, czy dodawana pozycja występuje w wykazie kartotek w cenniku i w przypadku powtórzenia wyświetli komunikat: „Napotkano powtarzające się kartoteki. Czy zaktualizować wszystkie ceny dla kartotek występujących w umowie-cenniku na ceny z oferty?”. Po wyborze „TAK” wyświetlony zostanie raport ze zmienionymi kartotekami.

 

  • Umożliwiono wybór kontrahenta niehandlowego, jako miejsce dostawy (menu Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj/Popraw – zakładka Dostawa).