Moduł Handlowo-Magazynowy

  • Wprowadzono nowy format ECOD XML INVOIC 7.68 do importu faktur zakupu i eksportu faktur sprzedaży.

 

  • Do okna deklaracji VAT-UE dodano opcję zmiany miesiąca, tak by będąc w module Handlowo-magazynowym można było wskazać inny miesiąc niż aktualnie wybrany. Nowa opcja umożliwia podgląd wygenerowanych deklaracji np. z poprzedniego roku.
    W celu przejścia do okna deklaracji VAT- UE należy skorzystać ze ścieżki: Sprawozdania- Deklaracja UE- Informacja VAT- UE.

 

  • Rozbudowano system o możliwość nadania nazw stawek VAT na wydruku fiskalnym dokumentu zaliczkowego. W menu Słowniki – Słowniki systemowe dodano nowy słownik: “Nazwy stawek VAT na wydruku fiskalnym”.

 

 

W słowniku tym można przypisać stawkom VAT nazwy, które znajdą się na fiskalnym wydruku dokumentu zaliczki. Jeśli nazwa zostanie oznaczona jako domyślna, to system automatycznie podczas wystawiania dokumentu zaliczki, przypisze na dokumencie domyślne nazwy.

 

 

W przypadku gdy operator nie określi domyślnych nazw, konieczne będzie ręczne wskazanie nazwy stawek na dokumencie zaliczkowym za pomocą opcji z menu dokumentu: „Opcje – Dokument – Nazwy stawek VAT wysyłane na drukarkę fiskalną”.

 

 

Jeśli operator nie oznaczy domyślnych nazw stawek w słowniku ani na dokumencie, to przy zapisie dokumentu wyświetlone zostanie zapytanie o nazwy stawek. W przypadku dalszego braku wskazania domyślnych nazw stawek VAT, system przy wydruku fiskalnym pobierze wartość parametru z konfiguracji “Ustawienia – Drukarka fiskalna – Ustawienia globalne – Słowo dla towaru, drukowane na paragonie zaliczkowym”.

 

 

Uwaga: Nazwy stawek powinny być unikalne- w przeciwnym przypadku, jeśli system wyśle na drukarkę fiskalną taką samą nazwę, ale z innym kodem stawki VAT, to dojdzie do zablokowania drukarki fiskalnej.