Handlowo-Magazynowy

 • Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców.
  Dodano możliwość wyświetlania zamówień z wielu miejsc sprzedaży. W tym celu należy włączyć filtr “Wiele miejsc sprzedaży” (przycisk obok ikony wyboru miejsc sprzedaży). Pojawi się wówczas słownik miejsc sprzedaży, na którym można wskazać wiele rekordów (maksymalnie 50).

 

Po włączeniu filtru przed dodaniem dokumentu, system wyświetli okno z wyborem miejsca sprzedaży, z którego ma zostać wystawione zamówienie.

Uwaga: Przy włączonym filtrze niedostępne są opcje: “Pokaż okno powstałych WZ po realizacji” oraz “Realizuj i wystaw Fa”.

 • Sprzedaż – Panel szybkiej sprzedaży – Dodaj – Kontrahent- Dodaj.
  Na oknie edycyjnym kontrahenta dodano możliwość wyboru kraju.

 

 •  Zakup – Zamówienia do dostawców – Dodaj – Organizacja danych – Sposób dodawania pozycji. Umożliwiono dodawanie pozycji za pomocą sposobu “Ze słownika z edycją ilości i dodaniu po zamknięciu”.

 

 •  Sprzedaż – Grupowa realizacja WZ – Realizuj.
  W oknie „Realizacja dokumentów” dodano możliwość określenia daty sprzedaży i jej rodzaju.

 

 •  System – Obiekty oznaczone.
 • Rozszerzono paletę kolorów oznaczania obiektów.
  Obowiązują kolory: Zielony, Żółty, Czerwony, Różowy, Brązowy, Niebieski, Szary.

 

 • Zmieniono sposób oznaczania obiektów w systemie. Wcześniej oznaczenie obiektu odbywało się za pomocą lewego przycisku myszy. Od teraz wybór oznaczenia jest możliwy pod prawym przyciskiem myszy, gdzie z wyświetlonej palety należy wybrać kolor.

 

 •  Wprowadzono możliwość grupowej zmiany koloru dla zaznaczonych obiektów. Opcja dostępna w menu kontekstowym okna “Organizacja danych – Oznacz zaznaczone”.

 • Wprowadzono zmiany w definicjach dokumentów z grup “Zamówienia do dostawców” oraz “Zapotrzebowanie wewnętrzne”. W oknie edycji definicji, na zakładce „2 Dodatkowe” dodano parametry:
  • Domyślny dok. dyspozycji do wystawiania – umożliwia ustawienie domyślnego dokumentu dyspozycji wystawianego w wyniku realizacji zamówienia do dostawcy/zapotrzebowania wewnętrznego
  • Stan generowanego dokumentu dyspozycji – pole służy do określenia domyślnego statusu dokumentu dyspozycji wskazanego w polu „Domyślny dok. dyspozycji do wystawienia”. Opcja ta widoczna jest oknie edycyjnym definicji dokumentu gdy wartość parametru „Stan dokumentu dyspozycji generowanego z dokumentu HM” znajdującego się w konfiguracji programu ustawiony zostanie na wartość „Według definicji dokumentu” ( “menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Logistyka – Ustawienia – Stan dokumentu dyspozycji generowanego z dokumentu HM”)

 

 • Nowe wydruki dokumentów, które są rejestrowane do bazy dodatkowych dokumentów w postaci plików PDF widoczne będą teraz na dokumencie w sekcji “Dokumentacja” jako predefiniowany rodzaj dokumentacji “Wydruk HM”.

W celu automatycznego podpięcia pliku w sekcji „Dokumentacja” konieczne jest ustawienie parametru: „System – Konfiguracja – Ustawienia – Wydruki – Wydruki definiowane – Rejestruj wydruki w bazie dodatkowych dokumentów” na wartość TAK.

 • Uaktualniono zbiór kodów rodzajów transakcji, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. W menu „Słowniki – Słowniki dla dokumentów – Kody rodzajów transakcji” domyślnie wyświetlany jest słownik aktualnie obowiązujących kodów wraz z ich opisami. Za pomocą opcji „Rodzaj”, dostępnej na pasku ikon lub opcji pod prawym przyciskiem myszy, istnieje możliwość zmiany wyświetlanego słownika na aktualny lub archiwalny.

 

 • Nowe kody rodzajów transakcji należy stosować od zgłoszeń INTRASTAT składanych za styczeń 2022 roku.

 

 • Dodano parametr “Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk.”. (menu Słowniki – Spis kartotek magazynowych – Dodaj/Popraw – zakładka 10 Inne).

 

Włączenie tego parametru spowoduje dodanie identyfikatora stawki VAT (bez znaku “%” oraz bez spacji) przed indeksem, identyfikatorem oraz nazwą kartoteki wysyłaną na drukarkę fiskalną.
Parametr ten dodano również do opcji grupowej edycji danych kartoteki (Spis kartotek magazynowych – PPM – Podstawowe – Operacje grupowe – Grupowe ustawienie danych – zakładka 7 Inne).

 

Dodatkowo na oknie spisu kartotek magazynowych oraz stanów magazynowych istnieje możliwość wyświetlenia wartości tego parametru w kolumnie “Dodaj prefix ze st. VAT podczas wydr. fisk.” (Stany magazynowe/Spis kartotek magazynowych – PPM – Widok – Kolumny w tabeli).

 

Parametr ten powstał w związku z wprowadzeniem przez rząd programu tarczy antyinflacyjnej, która polega na czasowej zmianie stawek VAT na niektóre towary w okresie od 1 lutego 2022 do 31 lipca 2022. Drukarki fiskalne ze względu na swoją specyfikację nie będą w stanie wydrukować paragonu z taką samą nazwą towaru po planowanym powrocie do obowiązujących poprzednio stawek VAT. W związku z powyższym sugerowany termin włączenia wskazanego parametru dla kartotek, którym wprowadzono nowe stawki to 1.02.2022 oraz wyłączenie go w dniu zakończenia obowiązywania tarczy antyinflacyjnej.

 • Usprawniono działanie przypisywania kraju pochodzenia do kartoteki za pomocą grupowej edycji danych (menu Słowniki – Spis kartotek magazynowych – Podstawowe – Operacje grupowe – Grupowe ustawianie danych – zakładka 5 Intrastat).

Wybór kraju pochodzenia kartoteki dopisywany jest do listy i ustawiany jako domyślny.

 • Dodano opcję “Generuj dokumenty dyspozycji” na oknach dokumentów magazynowych PZ/WZ (menu Magazyn – Dokumenty magazynowe PZ / Dokumenty magazynowe WZ). Opcja dostępna jest na pasku ikon oraz w menu pod prawym przyciskiem myszy: Dodatkowe – Generuj dokumenty dyspozycji

 

 • W konfiguracji systemu dodano parametr „Podpowiedz drukarkę domyślną z systemu Windows” (menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Wydruki)

 

Domyślnie parametr przyjmuje wartość “NIE”. Po aktywacji parametru program każdorazowo po uruchomieniu będzie ustawiał drukarkę na domyślną drukarkę z systemu Windows. Wcześniej program, po każdym uruchomieniu, ustawiał w opcjach wydruku ostatnio zapamiętane urządzenie. W przypadku, gdy operator zmieni drukarkę w opcjach wydruku danego dokumentu, do czasu ponownego uruchomienia programu zapamiętana zostanie drukarka ustawiona przez operatora.

 • Wprowadzono aktualne wpisy do słownika kodów CN dla roku 2022 (menu Słowniki – Słowniki dla kartotek – Kody CN).

 

 • Na dokumentach “Oferty dla odbiorców” oraz “Zapytania ofertowe od odbiorców” (dostępnych w menu Sprzedaż – Zapytania ofertowe od odbiorców/Oferty dla odbiorców), na zakładce „Zestawienie VAT” dodano obsługę pól:
  • “Kraj nadania”
  • “Kraj przeznaczenia”
  • “Kraj stawek VAT”

Opcja umożliwia procesowanie takich dokumentów dla transakcji OSS.

 

 • Dodano obsługę faktur zaliczkowych dla transakcji OSS i deklaracji VIU-DO:
  • Na oknie edycyjnym dokumentu dodano pola:
   • Kraj nadania,
   • Kraj przeznaczenia,
   • Kraj stawek VAT.
  • Jeżeli spełnione zostały warunki dla transakcji OSS, to system automatycznie ustawia oznaczenie JPK dla dokumentu OSS_WSTO.

 

W celu prawidłowego zaczytania stawek VAT na dokumencie Fzal konieczne jest ustawienie w konfiguracji systemu parametru: “Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Umożliwiaj wystawienie faktury zaliczkowej wg stawek VAT podanych na zamówieniu – TAK / Stawki VAT ustalane są na podstawie aktualnych stawek VAT kartotek z zamówienia – NIE” na wartość „TAK” oraz zaznaczenie pola „Stawki VAT zaliczki wg stawek na zamówieniu” w oknie wprowadzania kwoty zaliczki.

 •  Uwzględniono faktury zaliczkowe podczas pobierania danych do deklaracji VIU-DO.

 

 • W filtrze „Zakres dat” na oknach przeglądania danych dodano następujące predefiniowane wartości: “Poprzedni miesiąc”, “Ostatnie 3 miesiące”, “Ostatnie 12 miesięcy”, “Aktualny rok”.

 

 • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży. Po wywołaniu okna „Opcje drukarki fiskalnej” program będzie się automatycznie ustawiał na przycisku “Drukuj dokument”.