Handlowo-Magazynowy

  • Umożliwiono sprzedaż towarów i usług według procedury unijnej (Punkt kompleksowej obsługi – OSS).
    Opcje dostępne będą po ustawieniu parametru: „Firma korzysta z procedury OSS od” znajdującego się w menu: System – Konfiguracja – Ustawienia – System.

 

Założenia funkcjonalności opierają się o:

  • zdefiniowanie stawek VAT dla krajów UE

 

  • dodanie na kartotekach stawek VAT dla krajów wysyłki,

 

  • oznaczenie miejsca sprzedaży, z którego generowane będą dokumenty w procedurze OSS. W tym celu w oknie definicji miejsca sprzedaży dodano parametr “Obsługa transakcji ruchomych”.

 

Prawidłowa konfiguracja opisanych wyżej parametrów pozwala na automatyczne oznaczenie na dokumencie: “Kraju nadania”, “Kraju przeznaczenia” oraz “Kraju stawek VAT”.

 

System weryfikuje, czy zostały spełnione warunki dla transakcji OSS (kontrahent nie prowadzi działalności, kraj nadania jest różny od kraju przeznaczenia oraz czy należą do UE) i nadaje oznaczenie JPK „OSS-WSTO”. Pozwala ono zakwalifikować dokument do deklaracji VIU-DO służącej do rozliczenia transakcji OSS.
Dokładny opis założeń i sposób działania znajduje się Na Portalu klienta pod linkiem https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/sprzedaz-wg-procedury-oss-oraz-deklaracja-dla-oss-viu-do/

  • Umożliwiono edycję opisu na oknie edycyjnym rat. Dostępna jest ona w menu: Dokumenty – Zakup/Sprzedaż – Okno potwierdzenia dokumentu – sekcja Inne rozliczenia – Dodaj – Rozbij na raty.

 

W oknie „Rozbicie płatności na raty” dodana została kolumna „Opis”. Wartość pola domyślnie zawiera termin płatności oraz numer raty, ale system umożliwia edycję opisu. Wartości z tej kolumny przenoszone będą na wydruk faktury.

 

  • Dodano opcję “Drukuj zlecenie serwisowe” na oknie edycyjnym formularza wydruku standardowego. Opcja dostępna jest w menu: Słowniki – Definicje dokumentów HM – wybrana definicja dokumentu – Popraw – zakładka 5 Formularze – wybrany formularz – Popraw – zakładka 2 Opcje.

 

Nowy parametr steruje widocznością wpisu, który informuje o powiązaniu dokumentu ze zleceniem serwisowym. Opcja domyślnie jest zaznaczona.

 

  • Dodano funkcję “Oś czasu” na oknie dokumentu w menu “Opcje”. Dostępna jest w menu: Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Pokaż/Popraw.

 

  • Na zakładce “0” dokumentu dodano możliwość wybrania kolumn “Zysk” oraz “Wartość zakupu”. Kolumny te są dostępne w menu: Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj/Popraw – PPM – Widok – Kolumny w tabeli. Ich wybór jest możliwy jeśli operator posiada prawo do cen zakupu.