Handlowo-Magazynowy

 • Odblokowano możliwość zmiany miesiąca Vat na następujących dokumentach (Zakup – Dokumenty zakupu):
  • Faktura – nabycie wewnątrzwspólnotowe,
  • Korekta – nabycia wewnątrzwspólnotowego,
  • Faktura do PZ – nabycie wewnątrzwspólnotowe
  • Korekta faktury do PZ NW,
  • Uzupełnienie ZD – nabycie wewnątrzwspólnotowe

 

 • Dodano nową zakładkę “4 Pliki JPK” do okna edycyjnego JPK dostępną dla struktur “Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT” oraz „Faktury VAT”. Na nowej zakładce można dodać pliki z JPK, których zawartość będzie przyłączana podczas generowania pliku XML z JPK. Pliki z JPK trzymane są w bazie dodatkowych dokumentów, a w przypadku braku tej bazy na dysku w katalogu wskazanym w parametrze z konfiguracji “Ustawienia – Katalogi – Katalog JPK”.

 

 

 • Umożliwiono podgląd powiązanych dokumentów HM widniejących w sekcji „Dotyczy” widocznej na oknie edycyjnym dokumentu.

 

 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy “Ustawienia – Dokumenty – Zamówienia – Częściowa realizacja oferty od odbiorcy – czy przenieść ofertę do archiwum”, który może przyjąć następujące wartości:
  • Pytaj (domyślnie nie),
  • Pytaj (domyślnie tak),
  • Nie pytaj, nie przenoś,
  • Nie pytaj, przenoś

Dotychczasowo system zawsze zadawał pytanie, czy przenieść ofertę do archiwum. Domyślną odpowiedzią było “Tak”.

 

 • Wprowadzono zmiany w wyglądzie okna edycji pozycji dokumentów ujednolicając i dopasowując wygląd do pozostałych okien w systemie. Okno uległo nieznacznemu powiększeniu. Treści oraz pola edycyjne zostały powiększone i dopasowane względem siebie. Zrezygnowano z zakładki “Opcje” – informacje w niej zawarte zostały przeniesione, tj:
  • Opcja: “Ilość miejsc po przecinku w cenie” została przeniesiona do zakładki “Rozszerzone”

  • Opcja: “Usługa podlegająca odwrotnemu obciążeniu (Art. 17 Ust. 1 Pkt 8)” została przeniesiona do dodatkowej rozwijanej sekcji „ Informacje dodatkowe”

 

 • Opcja: “Kraj pochodzenia” została przeniesiona do zakładki “UE”
 • Opcja: “Usługa podlega INTRASTAT (…)” została przeniesiona do zakładki “UE”

 

 • Wprowadzono możliwość bezpośredniego dostępu do zdjęć danej kartoteki na oknie edycyjnym pozycji.

 

 • Zmieniono pozycjonowanie informacji w nagłówku okna, dla którego wydzielono trzy sekcje informacji:
  • Podstawowa, w której system prezentuje informacje dotyczące kartoteki tj. Indeks, Identyfikator i nazwa długa
  • Dodatkowa, sekcja rozwijana, w której system prezentuje informacje dotyczące cen i stanów

 

 • Włączono “Sposób łączenia dok. z zamówień” na dokumentach WZ DW oraz WZexp. Parametr używany przy realizacji dokumentów ofert dla odbiorców.

 • Sprzedaż – Promocje, Umowy, Gratisy – Umowy z kontrahentami – cenniki/Promocje na towary. Wprowadzono możliwość wyłączenia wybranych grup kontrahentów lub wybranych kontrahentów z funkcjonalności „Promocje na towary” oraz „Umowy z kontrahentami – cenniki”. Na zakładce “2 Zakres obowiązywania” dodano sekcję “Wyłączenie dla”, w której istnieje możliwość wskazania grupy kontrahentów lub wybranych kontrahentów, którzy nie będą podlegać promocji. Edycja tych parametrów odbywa się analogicznie jak w sekcji “Obowiązuje dla”.

 • Sprzedaż – Umowy, promocje, inne – Promocje na towary – Dodaj/Popraw – Zakres towarów – Wykaz. Dodano możliwość wyciągnięcia kolumn: EAN, Cechy kartotek, Dodatkowa nazwa kartoteki, Podstawa wyliczenia cen.

 

 • System – Konfiguracja – Ustawienia – Drukarka fiskalna – Ustawienia stanowiska – Podstawowe ustawienia drukarki fiskalnej. W formacie “Posnet (nowy protokół)” dodano obsługę komunikacji z drukarką za pomocą protokołu TCP/IP. Do prawidłowego działania wymagana jest najnowsza wersja plików libcmbth_serial.dll i libposcmbth.dll datowanych na 2016-03-30. Dodatkowo drukarka fiskalna musi wspierać komunikację za pomocą protokołu TCP/IP.

 • Słowniki – Spis kartotek magazynowych – Podstawowe – Import\Eksport – Import w formacie TXT. Dodano parametr importu, zapisywany
  w sekcji [OPCJE] pliku konfiguracyjnego CD. Parametr nazywa się “AktualizacjaDanych” i przyjmuje następujące wartości:

  • “N” – nie aktualizuje kartotek, jedynie dodaje nowe,
  • “T” – aktualizuje istniejące i dodaje nowe kartoteki (jest to wartość domyślna, program do tej pory działał w ten sposób),
  • “A” – aktualizacja jedynie istniejących kartotek, nowe nie są dodawane.

 • Słowniki – Kontrahenci, Magazyn – Stany magazynowe, Słowniki – Spis kartotek magazynowych. Do widoku filtru grup dodano pole szybkiego przeszukiwania.

 • HM – Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców. Wprowadzono zmiany w generowaniu dyspozycji:
  • zablokowano opcję generowania dyspozycji dla wszystkich zamówień z okna;

 • dodano automatyczne odblokowanie zamówień po wygenerowaniu dyspozycji dla zaznaczonych zamówień (blokada zostaje zdjęta pomimo , że zamówienia pozostają zaznaczone po generowaniu). Powyższa opcja pozwala na modyfikację oraz realizację zamówienia od odbiorców przez innego użytkownika, mimo iż są one zaznaczone (wcześniej w momencie modyfikacji/realizacji wyświetlał się komunikat informujący o blokadzie).
 • Menu “Magazyn – Korekty magazynowe”. Dodano możliwość rejestrowania korekt magazynowych do dokumentów z innych magazynów.
  W dokumentach do skorygowania widoczne będą:

  • dokumenty z danego magazynu;

 • dokumenty z magazynów, które ustawione są jako magazyn korekt (okno edycji magazynu, zakładka “7 Inne” – parametr “Magazyn korekt”) i operator ma prawo do tego magazynu.

 • Udostępniono obsługę towarów handlowych, na dokumentach:
  • Oferty dla odbiorców

  • Zapytanie ofertowe od odbiorców

Podczas realizacji dokumentu zapytania ofertowego i oferty, na dokumencie realizującym przeniosą się wszystkie pozycje towarów handlowych wraz z podpozycjami.

Przykład:

Realizacja oferty na zamówieniu od odbiorców:

 

 • Dodano możliwość edycji pola „Zwiększenie ceny zakupu” dla dokumentu z rodzaju „Zamówienia do dostawców”, w sekcji Zakup.