Handlowo-Magazynowy

  • Podczas dodawania pozycji do dokumentów rozchodu magazynowego i sprzedaży z wykorzystaniem okna stanów magazynowych umożliwiono rozchód wybranej dostawy logistycznej. Na zakładce „Dostawy log.” w szczegółach jest dostępna opcja „Pobierz dostawę log. do rozchodu”, działa również klawisz Enter i dwuklik na wybranej dostawie logistycznej.

 

 

  • Dodano obsługę nowego formatu EDI dla importu / eksportu faktur. Jest to ECOD XML INVOICE w wersji 7.60. W nowym formacie dodano obsługę pola „Certificate Number”.
  • Podczas korzystania z zestawień zaawansowanych zakupu i sprzedaży będzie można wykonać analizę wielowymiarową (PIVOT). Opcja dostępna pod prawym klawiszem myszy.
  • W oknie Słownika – Spis kartotek wg dostaw. Dodano możliwość wyświetlania kolumn „Nr zlecenia”, „Opis zlecenia”, „Nr zlecenie produkcyjnego”.