Handlowo-Magazynowy

 • Dodano możliwość grupowego ustawiania ceny zakupu, zwiększenia ceny zakupu oraz procentu cła (Zakup – Dokumenty zakupu – Dodaj/Popraw – Podstawowe – Grupowe ustawianie bonifikaty, ceny, stawki VAT)

 

 

 • Menu „Sprzedaż – Promocje, Umowy, Gratisy – Umowy z kontrahentami – cenniki” w oknie edycyjnym dodano nową zakładkę „6 Dokumentacja” na której będzie można zarządzać zewnętrznymi dokumentami (plikami) związanymi z daną promocją. W szczegółach okna głównego dodano nową zakładkę „Dokumentacja dla promocji”, za pomocą nowej opcji „Pokaż załącznik (Shift+F2)” z tej zakładki istnieje możliwość bezpośredniego podglądu pliku związanego z daną promocją.
 • Dodano możliwość wpisania opisu przelicznika dla jednostki zastępczej. Opis będzie widoczny w słowniku kartotek na zakładce „24 Edycja dok.”:

oraz w oknie edycyjnym pozycji dokumentu po użyciu opcji „Przelicz wg. jednostki zastępczej” na oknie „Przelicz ilość”.

 

 • Dla definicji dokumentu „Korekta faktury importowej” udostępniono możliwość automatycznego wystawienia g=faktury wewnętrznej.
 • Umożliwiono w oknie edycyjnym dokumentu i na panelu szybkiej sprzedaży dodawanie pozycji usługowych za pomocą czytnika kodów kreskowych.
 • Wprowadzono możliwość fiskalizacji dokumentów walutowych. Opcję dostosowano do drukarek fiskalnych, które umożliwiają fiskalizowanie tylko w PLN. Dlatego dokument fiskalny walutowy w systemie Streamsoft Prestiż jest realizowany w sposób:
  • Wartość brutto w walucie każdej pozycji jest przeliczana na PLN;
  • Następnie wyliczane są VAT i wartość netto.
  • Zestawienie VAT takiego dokumentu jest ustawione jako suma pozycji (suma kwot brutto pozycji, suma kwota VAT pozycji, suma kwota netto pozycji).

Aby móc skorzystać z możliwości wystawienia paragonu walutowego należy ustawić w konfiguracji systemu parametr „Ustawienia – Drukarka fiskalna – Ustawienia globalne – Fiskalizacja dokumentów walutowych” oraz na definicji dokumentu włączyć „Dokument z dodatkową walutą”
Dodatkowo aby można było rozliczyć dokument w kasie walutowej operator systemu musi mieć zdefiniowaną i wskazaną kasę walutową (Słowniki -> Słowniki Systemowe -> Operatorzy -> Zakładka 6. Dane HM)

 • Dodano nowy sposób wyliczenia NETTO, VAT, BRUTTO w PLN na dokumentach walutowych sprzedaży. Obecnie drugi wariant skutkuje inną kolejnością obliczeń, co może powodować groszowe różnice w kwotach VAT pomiędzy wariantem dotychczasowym. W nowym sposobie wyliczenie NETTO PLN następuje z kwoty NETTO waluty, a następnie wyliczenie VAT, BRUTTO wg stawek VAT. Istnieje również wariant wyliczenia BRUTTO z kwot waluty. Takim ustawieniem steruje przełącznik „Sposób obliczanie VAT” na definicji dokumentu.

Aby skorzystać z nowego sposobu należy na definicji dokumentu włączyć znacznik „W dokumencie walutowym wylicz tylko NETTO/BRUTTO wg kursu”. Przełącznik oznacza że: W dokumencie walutowym wyliczone zostaną kwoty PLN netto lub brutto wg kursu (tak jak ustawiono „Sposób obliczania VAT”), a VAT i odpowiednio brutto/netto wg stawek VAT.

W celu ułatwienia dekretacji nowego sposobu wyliczania dokumentu dodano 2 nowe zmienne do pozycji dekretów:

 • „Odchylenie (Brutto rozrachunki – brutto zestawienie VAT)” – Odchylenie BRUTTO rozrachunki, a brutto zestawienie VAT (PLN) – to się policzy gdy dokument od netto.
 • „Różnica brutto (Zestawienie VAT brutto – brutto pozycji)”.