Handlowo Magazynowy

  • Zakup – Zapytania ofertowe do dostawców. Dodano możliwość wystawiania pozycji „Inne z VAT (Koszty)”.

 

 

  • Dodano nowe zakładki w szczegółach, w oknach „Zamówienia od odbiorców” oraz „Oferty dla odbiorców”. Te zakładki, to: „Dokumentacja dla dokumentu” i „Dokumentacja dla pozycji dokumentu”

 

 

  • Menu „Magazyn – Stany magazynowe”. W szczegółach dodano nową zakładkę „Dostawy log.”, która zawiera dane nierozchodowanych dostaw zgrupowane według parametrów dostawy: numeru dostawy i terminu ważności. Jeżeli nie ma włączonej obsługi numerów dostaw i obsługi terminów przydatności, wszystkie dostawy zostaną zsumowane w jednym wierszu.