Handlowo-Magazynowy

 • Na dokumentach sprzedaży podlegających Intrastat, dla których dostępna jest uproszczona edycja danych, na oknie edycyjnym (zakładka: „2 Inne”) w sekcji „UE – Kraj przeznaczenia” umożliwiono zmianę miesiąca deklaracji Intrastat.
 • Umożliwiono realizację korekty zbiorczej dla dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz eksportu. Dodano dwie definicje dokumentów:
  • Korekta – dostawy wewnątrzwspólnotowej zbiorcza (KFDWZb)
  • Korekta faktury eksportowej zbiorcza (KfeZb)Dokumenty działają analogicznie do standardowej korekty zbiorczej, ale podatkowo są traktowane jak dokumenty DW i eksportu. Korygowanie wielu dokumentów walutowych odbywa się wg jednego kursu wskazanego na dokumencie korekty zbiorczej. Należy upewnić się czy takie działanie będzie akceptowalne przez organy podatkowe.
 • Na fakturze końcowej rozliczającej zaliczki dodano możliwość rozliczania zaliczki ponad kwotę faktury, gdy kwota zaliczki/rozliczenia większa od wartości faktury. Po takim rozliczeniu faktura końcowa przyjmuje wartość ujemną. Aby można było skorzystać z funkcjonalności należy ustawić odpowiednie parametry w konfiguracji:
  • W konfiguracji parametr „Możliwość rozliczenia faktur zaliczkowych do określonej kwoty” ustawić na TAK
  • W konfiguracji parametr „Możliwość rozliczenia faktur zaliczkowych ponad kwotę faktury, gdy kwota zaliczki/rozliczenia większa od wartości faktury (faktura końcowa na minus)” ustawić na TAK Postępowanie przy dodawaniu faktury końcowej:
  • Przy realizacji zamówienia nie rozliczać zaliczki automatycznie
  • Po realizacji zamówienia na zakładce „Zestawienie VAT” wybrać „Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia”
  • Na oknie „Dodanie rozliczenia faktur zaliczkowych” w którym podajemy kwotę do jakiej rozliczyć zaliczkę zaznaczyć pole „Rozlicz ponad kwotę faktury (faktura na minus)”.
 • Dodano obsługę nowego formatu EDI – importu / eksportu zamówień. Jest to ECOD XML ORDER wersja 22.
  • Eksport: opcja eksportu dostępna w menu „Zakup – Zamówienia do dostawców” – menu kontekstowe – „Import / Eksport – Wyślij dokumenty do EDI”; aby format był dostępny, należy określić katalog w menu „System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – EDI – Zamówienia do dostawców (eksport) – ECOD XML ORDER wersja 22 – Katalog dla plików formatu, możliwość wyboru formatu w oknie zamówień”.
  • Import: opcja importu dostępna w menu „Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców” – menu kontekstowe – „Import / Eksport – Przyjmij dokumenty z EDI”; aby format był dostępny, należy określić katalog w menu „System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – EDI – Zamówienia od odbiorców (import) – ECOD XML ORDER wersja 22 – Katalog dla plików formatu, możliwość wyboru formatu w oknie zamówień”. Po włączeniu opcji „Ustaw odbierającego (Receiver) na kontrahenta z danych dostawy” dla nowego formatu program podczas eksportu uzupełni pola „Receiver” w pliku XML, natomiast podczas importu ustawi kontrahenta na zakładce dostawa.

 

 • W oknie edycyjnym „Grupowe wysyłanie do EDI” które dostępne jest w menu „Sprzedaż – Inne” dodano nowe pole „Konfiguracja EDI”. Wybranie konfiguracji spowoduje że pliki wyeksportowane zostaną stworzone w oparciu o wybraną konfigurację.

 

 • Dodano możliwość wystawienia noty korygującej dla dokumentów zakupu. Opcja dostępna jest w oknie „Korekt zakupu” po wybraniu „Dodaj (Ctrl + F3)” – „Nota korygująca”.

 

 • Umożliwiono płynną zmianę rozmiaru okna edycji dokumentów. Po włączeniu parametru w konfiguracji „Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Rozmiar okna dokumentu”.
 • Dokumenty – Dodaj / Popraw – Zakładka „Pozycje”. Dodano pole szukania umożliwiające filtrowanie pozycji.