Handlowo-Magazynowy

 • Dla wydruków standardowych dodano obsługę tłumaczenia nazw kolumn dla cech pozycji dokumentów.
 • Umożliwiono dodanie kolumny – „Miesiąc Vat” oraz „Rok VAT”. Z nowej funkcjonalności skorzystamy w oknach: „Dokumenty sprzedaży”, „Korekty sprzedaży”, „Dokumenty sprzedaży w przygotowaniu”, „Wzorce dokumentów”, „Dokumenty sprzedaży PRO FORMA”, „Dokument zakupu”, „Korekty zakupu”, „Faktury wewn. do zakupu” i „Korekty Faktur wewn. do zakupu”.
 • Wybierając Zamówienie do zaliczki mamy możliwość wyciągnięcia w oknie wyboru zamówienia kolumny „Waluta”.

 

 • Dodano możliwość wydruku sposobu płatności oraz informacji o rabatach. Funkcjonalność dotyczy drukarek fiskalnych, które do działania wykorzystują protokół „Posnet (DLL)”. Aby skorzystać z nowych możliwości należy:
  • dla wydruku informacji o rabacie -> włączyć parametr konfiguracyjny stanowiska: „Ustawienia – Drukarka fiskalna – Ustawienia stanowiska – Drukuj informacje dotyczące rabatu”.
  • Na definicji dokumentu „Uzupełnienie ZD – nabycie wewnątrzwspólnotowe”, na zakładce „2 Dodatkowe” dodano możliwość zdefiniowania opcji „Domyślny dok. do wystawienia”. Można na nim wybrać dokumenty z rodzaju „Korekta faktury wew. – do nabycia wewnątrzwspólnotowego”, który zostanie wystawiony automatycznie po zapisie dokumentu Uzupełnienia ZD NW.
  • dla wydruku sposobu płatności –> zdefiniować je w opcji „Ustawienia – Drukarka fiskalna – Ustawienia stanowiska – Podstawowe ustawienia drukarki fiskalnej”

UWAGA: Do prawidłowego działania powyższych opcji wymagana jest aktualizacja sterownika drukarki ThermalServiceLibrary.dll do wersji 1.11 z dnia 2013.09.13 lub nowszej.

 

 • Na definicji dokumentu „Uzupełnienie ZD – nabycie wewnątrzwspólnotowe”, na zakładce „2 Dodatkowe” dodano możliwość zdefiniowania opcji „Domyślny dok. do wystawienia”. Można na nim wybrać dokumenty z rodzaju „Korekta faktury wew. – do nabycia wewnątrzwspólnotowego”, który zostanie wystawiony automatycznie po zapisie dokumentu Uzupełnienia ZD NW.

 

 • W oknie edycji Kontrahenta na zakładce „4 Warunki sprzedaży” dodano parametr „Umowa na sprzedaż towarów z limitem zawsze z odwrotnym obciążeniem”. Włączenie opcji spowoduje, że podczas sprzedaży kontrahentowi kartotek podlegających odwrotnemu obciążeniu z limitem, automatycznie zostanie włączone wymuszenie odwrotnego obciążenia na pozycji nawet jeśli nie zostanie przekroczony limit 20000 PLN.

 

 • Zoptymalizowano wyświetlanie okna edycyjnego kartoteki. Do tej pory podczas edytowania kartoteki system za każdym razem przeliczał wszystkie stany magazynowe, nawet w sytuacji kiedy użytkownik nie wybierał zakładki „12 Stany”.
 • Na oknie „Spis kartotek magazynowych według dostaw” dodano możliwość określenia sposobu wyświetlania cech. Funkcjonalność dotyczy cech dostaw oraz cech pozycji które posiadają zbiór wartości z ikonami. Od tej pory będą one reagowały na parametr konfiguracji „Ustawienia – Cechy – Sposób wyświetlania cech”.

 • Podczas określania Promocji na towary na zakładce „Zakres obowiązywania → Wybrane dokumenty” dodano możliwość wyboru oferty dla odbiorców oraz zapytań ofertowych od odbiorców.