Handlowo-Magazynowy

  • Dodano prawo do akceptacji \ wycofania akceptacji dla konkretnej definicji dokumentu. Nowe prawa znajdują się w gałęziach:

– Handlowo-Magazynowy – Dokumenty sprzedaży (wg definicji),
– Handlowo-Magazynowy – Dokumenty magazynowe (wg definicji),
– Handlowo-Magazynowy – Dokumenty zakupu (wg definicji).

 

  • Słowniki – Słowniki systemowe – Urządzenia zewnętrzne – Popraw – 12 Inne. Dodano parametr „Postępowanie przy imporcie nieaktywnej kartoteki”, który może przyjąć następujące wartości:

– Aktywuj kartotekę,
– Odrzuć cały dokument.

 

Jeśli parametr przyjmie wartość „Odrzuć cały dokument”, to przed realizacją dokumentu zostanie sprawdzone czy kartoteka jest aktywna ogólnie i na docelowym magazynie. Jeśli nie będzie aktywna, to dokument nie będzie zrealizowany i zostanie mu ustawiony status „6 – Niepoprawnie przetworzony”.

 

  • Dodano dwa nowe parametry konfiguracyjne firmy:

– Ustawienia -> Dokumenty -> Edycja dokumentu -> Sposób postępowania przy wystawieniu dokumentu wewnątrzwspólnotowego na kontrahenta spoza UE,
– Ustawienia -> Dokumenty -> Edycja dokumentu -> Sposób postępowania przy wystawieniu dokumentu eksportowego na kontrahenta z UE.

 

Oba parametry mogą przyjąć wartości:
– Zabroń (wartość domyślna),
– Ostrzegaj. W przypadku wybrania tej opcji system zapyta się użytkownika, czy na pewno wystawić taki dokument, domyślnie podpowiadając odpowiedź „Nie”.

 

  • Wprowadzono mechanizm priorytetów dokumentów. W tym celu dodano nowy słownik: „Słowniki – Słowniki dla dokumentów – Priorytety dokumentów”, w którym można edytować pięć predefiniowanych priorytetów. Dokumenty z priorytetem wyróżnione są na oknie dokumentów kolorem czcionki wiersza. Aby nadać priorytet na dokumencie używamy skrótów klawiszowych Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4, Ctrl+5. Aby usunąć priorytet wykorzystujemy skrót Ctrl+0. W oknie dokumentów umożliwiono filtrowanie wg priorytetów oraz zaznaczanie dokumentów z priorytetem.

Dostęp do nowej opcji możemy ograniczyć za pomocą odpowiednich uprawnień w Module Administratora:

  • „Prawa – Firmy – … – STREAMSOFT – Wspólne – Słowniki – Priorytety dokumentów”
  • „Prawa – Firmy – … – STREAMSOFT – Wspólne – Zmiana priorytetu dokumentu”