Handlowo-Magazynowy

  • Sprzedaż – Zapytania ofertowe od odbiorców – Drukuj (F9). Na formularzu zapytania ofertowego wystawionego na kontrahenta jednorazowego zawsze będą drukowane dane dostawy.
  • Wprowadzono możliwość podania wartości bonifikaty dla dokumentów walutowych sprzedaży i zakupu. Podczas edycji pozycji na oknie edycyjnym na zakładce podstawowe dodano pole „Wartość bonifikaty”. Po wpisaniu wartości system przeliczy procent bonifikaty a następnie ponownie przeliczy wartość bonifikaty w walucie oraz kolejno wartości w PLN.

 

  • W oknie „Oferty dla odbiorców” oraz „Zamówienia od odbiorców” dodano możliwość wyświetlania kolumny „Dostawa – Kontrahent”.
  • Na dokumencie korzystając z opcji „Pobierz pozycje z powiązaniem” umożliwiono wybranie konkretnej pozycji.
  • Słowniki – Spis kartotek magazynowych – Szukaj (F6). Umożliwiono na Spisie kartotek magazynowych wyszukiwanie po opisie.

 

  • Sprzedaż – Listy przewozowe – Dodaj / Popraw. Dodano możliwość dodawania dokumentacji do listu przewozowego.

 

  • Umożliwiono sterowanie od kiedy nowo wpisana dostawa jest widoczna w stanach magazynowych i może być rezerwowana. Dodano nowy parametr w konfiguracji o nazwie „Od kiedy nowa dostawa wpływa na stan magazynowy”. Parametr jest dostępny do edycji po zalogowaniu z hasłem serwisowym. Parametr może przyjmować jedną z trzech wartości:

-„Po zapisie pozycji” (wartość domyślna)
-„Po zamknięciu dokumentu”
-„Po zamknięciu dokumentu lub po pierwszej akceptacji pozycji/dokumentu”

 

Wartość „Po zapisie pozycji” oznacza, że niezależnie od innych czynników (czy dokument jest wystawiany na nowo, czy tylko poprawiany; czy dokument podlega akceptacji czy nie) nowo wystawione dostawy są zablokowane do rozchodu, ale wpływają na stan zablokowany i mogą być rezerwowane przez operatorów lub automatycznie.

Wartość „Po zamknięciu dokumentu” oznacza, że dopiero po zamknięciu dokumentu nowo wystawione dostawy w tym dokumencie będą wpływały na stan zablokowany i będą mogły być rezerwowane przez operatorów lub automatycznie.

Wartość „Po zamknięciu dokumentu lub po pierwszej akceptacji pozycji/dokumentu” oznacza, że jeżeli dokument przychodu nie podlega akceptacji, to program zachowa się identycznie jak dla wartości „Po zamknięciu dokumentu”. Jeżeli dokument podlega akceptacji to nowo wystawione dostawy w tym dokumencie będą wpływały na stan zablokowany i będą mogły być rezerwowane przez operatorów lub automatycznie dopiero po pierwszej akceptacji pozycji lub całego dokumentu. Wycofanie akceptacji nie spowoduje wycofania dostaw ze stanów magazynowych ani wycofania ewentualnych rezerwacji.

 

  • Tworząc nową konfigurację pliku JPK mamy możliwość wyboru które miejsca zakupu i sprzedaży system ma uwzględniać podczas generowania pliku XML. Domyślnie system uwzględnia każde miejsce w pliku JPK, nawet te nowo stworzone. Opcja dotyczy zakładki „2 Faktury VAT”.