Handlowo-Magazynowy

  • Korzystając z „Zestawienia – Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Zamówienia – Dokumenty magazynowe wg jednostek organizacyjnych” istnieje możliwość wyświetlenia danych w cenach zakupu lub cenach ewidencyjnych.

  • Definiując panel dotykowy dla szybkiej sprzedaży mamy możliwość włączenia „Obsługi cech dokumentu”. Włączenie tej opcji powoduje pojawienie się nowej zakładki „4 Cechy” na oknie potwierdzenia dokumentu w panelu szybkiej sprzedaży. Dzięki temu użytkownik ma możliwość uzupełnienia cech, które zostały wskazane na definicji dokumentu. W przypadku gdy cecha jest wymagana, program nie zapisze dokumentu dopóki użytkownik ich nie uzupełni.

  • Dla ustawień formatu EDI „Przy imporcie, gdy brak kartoteki na magazynie (istnieje w spisie kartotek), pokaż spis magazynów do wyboru” będzie można określić pole „Zapamiętaj wybór”. Wybranie opcji spowoduje, że program nie będzie odpytywał o magazyn, chyba że dla aktualnej pozycji nie istnieje zapamiętany magazyn. Zaznaczenie nowego pola nie będzie pamiętane podczas kolejnego importu.