Handlowo-Magazynowy

  • Dla dokumentu PZ, który zawiera walutę umożliwiono określenie w jaki sposób system będzie wyliczał wartości NETTO, VAT i BRUTTO dla rejestru VAT. Funkcjonalność ta pozwala nam liczyć wartości dla takiego dokumentu identycznie jak dla faktury do PZ. Z Ustawienia dostępne są na definicji dokumentu.

 

  • „Słownik – Spis kartotek magazynowych”. Dodano możliwość grupowego przypisania zamienników i kartotek powiązanych. Z nowej funkcjonalności skorzystamy na zakładce „13 Zamienniki” oraz „22 Kartoteki powiązane”. W obu przypadkach dodając nowe pozycje grupowo system przyjmie parametry dla dodawanych kartotek bazując na ustawieniach określonych dla pierwszej dodawanej kartoteki. Dla „zamienników” jest to „Rodzaj”. W przypadku „kartotek powiązanych” parametry.
  • Kartoteki usługowe oraz kosztowe – dodano zakładkę „15 Intrastat”. Na zakładce możemy określić czy kartoteka „Podlega deklaracji INTRASTAT (opłaty transportowe, koszty opakowania, opłaty za dokowanie, inne)”. W momencie dodania kartoteki z zaznaczonym polem do dokumentu, który podlega Intrastat, program przepisze wartość z pola z kartoteki do identycznego pola w oknie edycyjnym pozycji (zakładka „opcje”). Kartoteki które będą posiadały to pole będą uwzględniane w deklaracji Intrastat. Suma wartości usług/kosztów z danego dokumentu będzie rozdzielona pomiędzy kartoteki towarowe z danego dokumentu. Wartość usług i kosztów zostanie doliczona do pola „19 Wartość fakturowa w PLN” na deklaracji. Dodatkowo od teraz w deklaracji Intrastat pozycję będą podawane w kolejności „Opis towaru”, „Kod kraju przeznaczenia” i „Kod towaru”.

 

  • Podczas dodawania lub poprawy dokumentu, program będzie zapamiętywać identyfikator stanowiska, na którym wykonano operację. W przypadku poprawy, jeżeli wcześniej nie było takiej informacji na dokumencie to program ją uzupełni.
  • Dodano możliwość określenia aktywnego odbierającego na Kontrahencie (Zakładka 6 Obierający, trasy). Teraz podczas wybierania na dokumencie odbierającego (Zakładka dostawa), program zawęzi nam listę tylko do aktywnych odbierających.