Finanse i Księgowość

 • Sprawozdania – Deklaracje – PIT-36. Dodano możliwość wystawienia deklaracji PIT-36/PIT-36L w module FK. Wartości do deklaracji pobierane są podobnie jak w module KPIR z wystawionych PIT-5.

 

 • Operacje – Operacje roczne – Wycena rozrachunków walutowych na koniec roku. Sparametryzowano wywołanie zestawienia na dzień, z którego generowana jest wycena rozrachunków na koniec roku. Dodano również możliwość usuwania pojedynczych pozycji z wyceny.

 

 • Umożliwiono powiązanie słowników definiowanych na kartotekach towarowych oznaczonych jako “Użyj kartoteki jako analityki w module FK”. W celu aktywacji opcji należy włączyć parametr w konfiguracji systemu: System – Konfiguracja – Ustawienia – „Kartoteki towarowe/usługowe jako analityka w module FK”

 

Po aktywacji parametru opcja widoczna jest w danych kartoteki w module Handlowo – Magazynowym na zakładce 10 Inne.

 

 • Wprowadzono zmiany do menu “Zestawienia” w module Finanse i Księgowość. Zmodyfikowano menu „Dziennik”, które obecnie nazywa się „Dzienniki” i zostało rozbudowane o zestawienia:
  • Dziennik
  • Księga główna – zestawienie okresowe syntetyczne z danymi z dok. księgowych, w którym można określić tylko najważniejsze parametry
  • Księgi pomocnicze – zestawienie okresowe analityczne z danymi
   z dok. księgowych, w którym można określić tylko najważniejsze parametry
  • Zestawienie kartotek konta – Zestawienie zawierające zapisy dla danego konta w danym okresie.