Finanse i Księgowość

  • Sprawozdania – Deklaracje – CIT-ST. Dodano możliwość wystawienia deklaracji za okres od początku danego miesiąca do końca roku.