Finanse i Księgowość

  • Dokumenty – Rejestracja sprzedaży/zakupu Na zakładce “JPK, Powiązania” dodano “Powiązania CRM” gdzie użytkownik ma możliwość wskazania powiązania z dok. CRM. Również od strony modułu CRM dodano możliwość wskazania powiązania z “Dokumentem FK” (zakładka 8. Powiązania, dokumentacja na oknie edycyjnym “Drzewa spraw”)

  • Dokumenty – Import/Eksport. Umożliwiono przesyłanie dokumentów SAD w paczkach pk/xml między oddziałami