Finanse i Księgowość

 • Słownik zleceń został rozszerzony o możliwość określenia rodzaju, grupy i cechy oraz zdefiniowanie schematu nadawania kolejnego numeru zlecenia. Menu zostało rozbudowane o Słowniki dla zleceń, w których należy dodać nowe parametry zlecenia:

 • Cechy zlecenia
  Cechy to dodatkowe, wykorzystywane w przedsiębiorstwie, wartości określające zlecenie np. dodatkowa data, numer, powierzchnia, kubatura itp.
 • Rodzaje grup zleceń.
  Opcja umożliwia stworzenie spisu rodzajów grup zleceń. Rodzaje grup mają za zadanie wprowadzać porządek w zarządzaniu zleceniami.
 • Grupy zleceń.
  Grupy służą do łączenia wybranych zleceń w zbiory ułatwiając ich wyszukiwanie i filtrowanie. Tworzone są w kontekście rodzaju zlecenia – wybór rodzaju, dla którego definiowane będą grupy dokonywany jest za pomocą ikony na pasku. Istnieje możliwość dodawania grup podrzędnych oraz ich prezentacji w widoku tabeli lub drzewa (opcja pod prawym przyciskiem myszy – Widok – Tabela/Drzewo). Ilość możliwych do zdefiniowania w systemie grup jest nieograniczona.
 • Generator kodów zleceń. Umożliwia określenie schematu tworzenia kolejnego kodu do zlecenia. Generowanie kodów możliwe jest po ustawieniu w konfiguracji Systemu parametrów:
  • “Ustawienia – Księgowość – Słowniki – Generuj kod zlecenia” na wartość TAK
  • “Ustawienia – Księgowość – Słowniki – Rodzaj grupy zleceń używanej do generowania kodu zlecenia” wskazując jeden ze zdefiniowanych wcześniej rodzaju grup zleceń

W menu Słowniki – Słowniki dla zleceń – Generator kodów zleceń należy dodać generator za pomocą opcji „Dodaj”. W oknie ustawień konieczne jest wskazanie Rodzaju grupy zleceń, pozostałe pola umożliwiają określenie sposobu nadawania kodu:

 

W zakładce 2 Cechy jest możliwość dodania cech, których wartość będzie uwzględniana w kodzie zlecenia. Po zdefiniowaniu generatora, podczas dodawania zlecenia pojawi się okno z wygenerowanym kodem:

 

Po zapisaniu wygenerowany kod zostanie przeniesiony do pola w oknie Zlecenia. W oknie tym dodane zostały zakładki: 4 Cechy, 5 Dokumentacja oraz 6 Grupy zleceń.